UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - G5 Entertainment

14:17 / 26 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 en nettoomsättning om 104 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 16 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,6%