UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - FastPartner

17:10 / 4 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

FastPartnerRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 hyresintäkter om 317,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,4% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 174,2 MSEK samt ett driftnetto om 226,6 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 71,3%