UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q2 - Diös

14:37 / 7 juli 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


DiösRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2016 hyresintäkter om 328,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,7% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 149 MSEK samt ett driftnetto om 215,4 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 65,6%