UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

14:53 / 23 juni 2016 Article

Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.seVi välkomnar idag QuickCool som nytt bevakat bolag på Introduce. 

QuickCool grundades 2003 med huvudkontor i IDEON Science Park i Lund, och har till stor del varit ett utvecklingsbolag som har fokuserat på prekliniska och kliniska studier. Bolagets fokus finns inom system med snabb intranasal applicering för säker kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, stroke- och feberpatienter. QuickCool såg fördelen med ett system för kylning via näshålans blodkärl, jämfört med etablerade kylsystem där patientens kropp täcks av en kyldräkt, kylkuddar eller där kylningen sker invasivt via vensystemet. Bolagets produkt består av en portabel kylapparat som cirkulerar kall saltlösning i ett slutet engångsset kopplat till ballongkatetrar som placeras i patientens näshåla. Den kalla lösningen kyler kontinuerligt patienten via kroppens integrerade värmeväxlare i näshålan. Tack vare systemets utformning och icke-invasiva natur kan systemet startas snabbt med fortsatt tillgång till patienten för sjukvårdspersonal, då kroppen är fri från kyltäcken, kylkuddar och dylikt. Systemet är portabelt och batteridrivet, vilket garanterar en oavbruten kylning genom hela vårdkedjan, inklusive patienttransport från till exempel intensivvårdsavdelning till röntgen.

Vår analytiker har i samband med detta publicerat en inledande analys för bolaget. Nedan finner du en kommentar från vår analytiker om QuickCools affärsmodell.

Väl beprövad affärsmodell
QuickCools affärsmodell är en så kallad Razor/Razorblade. Bolaget avser att erbjuda intensivvårdsavdelningar konkurrenskraftigt prissatta kylapparater med en förväntad livslängd på ca tio år. Därtill tillkommer artiklar för engångsbruk som genererar återkommande intäkter och högre marginaler. På några års sikt är det troligt att engångsartiklarna kommer att svara för en betydande andel av försäljningen. QuickCool kommer inledningsvis adressera marknaden för hjärtstopp som globalt uppskattas vara värd ca en miljard SEK. TTM 2.0 bedöms även kunna användas för vakna strokepatienter, vilket öppnar för en marknad värd över 20 miljarder SEK. 

Glöm inte att prenumerera på bolaget så du inte missar våra analyser och viktiga bolagsnyheter. Maxkompetens aktieaanalys introduce.se

Maxkompetens introduce.se aktieanalys

Maxkompetens släppte i onsdags sin bokslutskommuniké för bolagets brutna räkenskapsår 2015/2016.

Dagen efter släppte vi en uppdaterad analys om utvecklingen under bolagets Q4.
Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 164,2 MSEK under nästa räkenskapsår (2016/17E), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om cirka 22 %. Rörelseresultatet förväntas hamna på 3,7 MSEK. Vi ser fortsatt hög förvärvsaktivitet samtidigt som bolagets ökade fokus inom White Collar och rekrytering torde leda till högre rörelsemarginaler framöver. 

Läs analysen här

Vi publicerade även en textintervju med bolagets VD Ronny Siggelin som bland annat svarar på frågor. om bolagets förvärv HELP AT WORK och Hampf, det förnyade förtroendet för SkolPool från Kunskapsskolan och Academedia samt vad som talar för ett bättre EBITDA-resultat under 2016/17. Läs hela intervjun här.


 

aktier

Denna vecka har vi screenat fram småbolag med hög direktavkastning år 2017E

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.

 Nedan finner du ytterligare information om de topp tre screenade bolagen. 

Screen

Uniflex - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Vår analytiker estimerar att bolaget omsätter 1208 MSEK detta år (2016E) samt 1250 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om -1 % (2016E) samt 31 % (2017E). EBITDA-resultatet förväntas hamna på 34,4 MSEK detta år (2016E) samt 45,3 MSEK nästa år (2017E). Här finner du hela analysen.

Den 21 april publicerade vi en ny intervju med Uniflexs VD Jan Bengtsson. Nedan finner du en soundcloud länk. Jan inleder med att berätta om utvecklingen under Q1. Vidare beskriver han vad som låg bakom den försämrade omsättningsutveckligen under Q1 jämfört med föregående år. Han beskriver också vad som krävs för att bolaget skall hitta tillbaks till den positiva marginaltrenden man hade under de tre sista kvartalen 2015. Avslutningsvis beskriver han efterfrågeläget inom bolagets viktigaste branscher i Sverige under Q1.  


2E Group - Analys - Intervju - Teknisk Analys

I mitten utav maj publicerade vi en ny analys för 2E Group. Vi estimerar nu att bolaget omsätter 789 MSEK (2016E) samt 877 MSEK nästa år (2017E). För Q116 estimerade vi att omsättningen skulle hamna på 259,7 MSEK, utfallet blev 180,6 MSEK. Till följd av detta har vi nedjusterat våra estimat för FY16 samt FY17.  


Electra Gruppen - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Electra Gruppen - (TA) Potentiellt utbrott till nedsidan  
(Dagsgraf)
Electra Gruppen föll som mest ner till 56 kr idag. Aktien är nu väldigt nära att bryta ut neråt. Observera att MA50 har korsat MA200 i negativ trend, detta kan indikera att den underliggande trenden har vänt till nedsidan. MA50 samt MA200 pekar just nu ner, detta indikerar att den omgående trenden är nedåtgående. Närmsta stöd noteras vid 58,50 kr, en etablering under denna nivå kan utlösa ett utbrott till nedsidan. I förlängningen noterar vi nästa stöd runt 54 kr i form utav 161,8 % fib-nivån. Närmsta motstånd ligger vid 61,25 kr samt 62,75 kr. En notering över 73 kr kan indikera att trenden är neutral.(Klicka på bilden för en förstoring) 


Kontigo Care

Kontigo Cares företrädesemission blev övertecknad och bolaget, som utvecklar medicintekniska produkter för behandling av alkoholism, välkomnar därmed ytterligare drygt 400 nya aktieägare. Bolaget pressmeddelande detta i måndags. 

Nedan finner du en analytikerkommentar om företrädesemissionen taget från vår senaste analys.

Stärker kassan med företrädesemission
Kassaflödet efter investeringar var under Q1 -4,7 MSEK (-5,5) vilket innebär att kassan uppgick till 0,1 MSEK (3,7) vid kvartalets utgång. Bolaget genomför för närvarande en företrädesemission genom vilken aktier för motsvarande 18,8 MSEK (innebärandes en utspädning om 50%) erbjuds. Hela emissionsbeloppet är säkerställt via tecknings- och garantiförbindelser. Erbjudandet omfattar även en övertilldelningsoption motsvarande 4,2 MSEK. Vi har justerat upp våra intäktsestimat för 2016 mot bakgrund av Q1-rapporten. En starkare balansräkning efter emissionen, i kombination med positiva signaler från TripleA samt kommande produktlanseringar, gör att vi känner ytterligare konfidens för våra tillväxtestimat.


Teknisk Analys

 

Vår tekniska analytiker tittade i förra veckan på OMXS30, ''En etablering under 1246 kan starta en stark korrektion ner''.

(Dagsgraf)

[Klicka på bilden för en förstoring]  

OMXS30 analys


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artikeln: Vem tror på Brexit?


Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig midsommarhelg!

Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com