UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

17:01 / 17 juni 2016 Article


Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


medcap aktieanalys introduce.se

Veckan startade här på Introduce.se med en ny analys för Medcap. Vi publicerade även en ny videointervju. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 938,1 MSEK (2016/17E) samt 1008,0 (2017/18E). EBIT-resultatet förväntas hamna på 72,4 MSEK (2016/17E) och 81,6 MSEK (2017/18E). Bolaget handlas till 10,5x P/E 2016E. 

Föregående vecka publicerade vi en teknisk analys för Medcap, nedan finner du TA grafen. Klicka här för att läsa analysen

(Klicka på bilden för en förstoring) 

Medcap analys

 

MedCaps VD Karl Tobieson inleder med att berätta vad han mest var nöjd med under 2015/16 och var han ser störst förbättringspotential framöver. Därefter svarar han på frågor om den förbättrade rörelsemarginalen i Q4, Specialty Pharmas starka tillväxt under året och om den tillväxten kan behållas, Abilias nästa steg för att driva tillväxten framåt, huruvida MedCaps fyra förvärv under året har utvecklats enligt bolagets förväntningar och hur han ser på nya förvärv framöver. Avslutningsvis berättar han vad MedCap skall fokusera på under 2016/17.


I torsdags pressmeddelade G5 Entertainment ’’G5 bildar team för att undersöka potentialen för VR’’. Nedan finner du ett utdrag ifrån nyheten. Bolaget handlas just nu till 0,6 EV/S 2016E.

''Mobilspelbolaget G5 Entertainment har beslutat bilda ett internt team för att utforska potentialen för utnyttjandet av VR (Virtual Reality) i de spel som bolaget utvecklar. Det kompakta teamet kommer att rapportera direkt till bolagets VD och COO (Chief Operating Officer) och ska fokusera på att identifiera spelupplevelser som tilltalar de kvinnliga spelare som idag utgör G5:s huvudsakliga målgrupp. G5:s team kommer vidare att undersöka möjligheterna att utvidga bolagets erbjudande för att göra det mer lockande för manliga spelare, detta eftersom denna målgrupp är mer benägen att tidigt anamma både VR- och mobil VR-teknik. Givet teamets begränsade storlek och det faktum att marknaden fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede, förväntar sig G5 inte att arbetet sett på kort sikt kommer att medföra vare sig positiv eller negativ resultatutveckling.''

Den 20 maj publicerade vi en ny videointervju (Engelsktalande) med G5 Entertainments VD Vlad Suglobov. 


Swedencare

I tisdags publicerade vi en ny analys för Swedencare. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 59,7 MSEK detta år (2016E) samt 74,7 MSEK följande år (2017E), detta motsvarar en omsättningstillväxt om 123 % (2016E) samt 25 % (2017E). Nettoresultatet förväntas hamna på 12,9 MSEK (2016E) samt 16,9 MSEK (2017E).  


  

Produktionsuppdatering för maj 2016

Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under maj 2016 till 374 282 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 074 fat olja. Produktionen i maj har i viss omfattning påverkats av planerade underhållsarbeten på Shahdfältet. Arbetet avslutades i maj. De planerade underhållsarbetena på oljefälten på Block 3 och 4 har därmed slutförts. Aktien har en direktavkastning om 1,8 % 2016E.


Analytikerkommentarer

Följande bolag har denna vecka pressmeddelat viktiga nyheter. I samband med detta har ansvarig analytiker lämnat en kommentar för rapporten. Nedan finner ni utdrag från analytikerkommentarerna.

Ovanför utdragen finner ni även relevanta länkar till respektive bolag


 

 

Boule Diagnostics - Nyhet - Analytikerkommentar - Intervju - Teknisk analys

''Boule Diagnostics har vunnit ännu en stor upphandling som omfattar 329 hematologisystem i Mexiko. Instrumenten kommer att levereras i slutet av Q2 och i början av Q3 2016 och även om bolaget inte har kommunicerat ordervärdet talar mycket för att det är bolagets största order hittills. Vår bedömning är att det kan röra sig om omkring 10 MSEK. Dessutom kan det tillkomma några mindre uppföljningsorder som förväntas under Q3 som då torde inkludera en del marginalhöjande förbrukningsvaror. Då det rör sig om en stor upphandling torde Boule ha erbjudit en viss volymrabatt, men samtidigt är Mexiko en bra marknad för bolaget då de upphandlande myndigheterna IMSS och ISSSTE låter kvalitet styra framför priset.

Vi kommer att justera upp våra prognoser för 2016 med cirka 10 MSEK, vilket innebär att omsättningen beräknas landa på drygt 370 MSEK för helåret. Efter vår prognosrevidering väntas Boule visa en omsättningstillväxt om 12% Y/Y, vilket är över bolagets finansiella mål. Vi räknar initialt med att ordern adderar cirka 0,15 SEK/aktie på nedersta vinstraden, vilket ger oss EPS om 5,84 SEK/aktie för 2016.'' Boule handlas till 15,3x P/E 2016E.


christian berner tech trade aktieanalys introduce.se

Christian Berner Tech Trade - Nyhet - Analytikerkommentar - Intervju - Teknisk analys

Christian Berner Tech Trade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i fyllningsföretaget Fillflex AB och stärker därmed sin position inom vätskefyllning på den nordiska marknaden. Nyheten kom ut den 16 juni. Nedan finner du en kommentar ifrån CBTTs VD Bo Söderqvist.

''Vi har tidigare kommunicerat att vi letar förvärvsobjekt och det känns bra att vi nu gör vårt första förvärv sedan noteringen på Nasdaq First North. Fillflex AB har kunskap och egenutvecklad teknik som kompletterar Christian Berners befintliga erbjudande inom vätskefyllning och förpackning

 

Här nedan finner du en analytikerkommentar om förvärvet av Fillflex AB

''Christian Berner Tech Trade meddelade nu på morgonen att det Göteborgsbaserade bolaget Fillflex förvärvas. Fillflex är verksamt inom vätskefyllning där bolaget erbjuder egenutvecklade maskiner till livsmedels-, läkemedels- och hygienindustrin. CBTT är sedan tidigare verksamt inom segmentet och Fillflex produkter torde vara ett bra komplement till nuvarande erbjudande

Under fjolåret omsatte Fillflex omkring 15 MSEK och under de senaste åren har bolagets EBIT-marginal överstigit Christian Berners. Omsättningsmässigt adderar förvärvet strax över 3% till våra estimat för 2017 och på EBIT-nivå omkring 7%

Köpeskillingen annonserades inte i samband med pressmeddelandet men räknar vi med att CBTT betalat 5-6x EBIT för Fillflex och att Fillflex marginaler 2015 var någorlunda i linje med 2014 innebär det en köpeskilling omkring 20 MSEK – att jämföra med CBTTs nettokassa om 54 MSEK vid utgången av Q1.

Även om förvärvet enbart adderar 3% omsättningsmässigt hoppas vi att detta utgör början på en mer aktiv förvärvspolitik.''


 

elanders logo

Elanders - Nyhet - Analytikerkommentar - Intervju - Teknisk analys

Elanders pressmeddelade på fredagen (17/6) att man förvärvar tyska LGI Logistics Group International. Se hela nyheten här. nedan följer en kommentar från vår analytiker. Den kan läsas i sin helhet här.

Det sedan länge förväntade förvärvet inom supply chain kom så äntligen. Elanders förvärvar tyska LGI Logistics Group International, som är en av de ledande aktörerna inom området i Tyskland. Under 2015 hade LGI en omsättning på 430 MEUR och ett ”normaliserat EBITDA” om 29 MEUR.

Med hänsyn till Elanders skuldsättningsgrad om 0,5x kommer troligen en relativt stor del av köpeskillingen om 257 MEUR att finansieras via en nyemission. Med ett börsvärde i storleksordningen 2,2 mdr SEK är det ett betydande belopp att ta in. Med tanke på ägarbild och tidigare framgångsrika förvärv kommer det med stor sannolikhet inte att vara ett problem.


Swedols försäljningsutveckling för maj 2016

Försäljningen i maj uppgick till 152,0 Mkr (127,0), en ökning med 19,7% jämfört med motsvarande period föregående år.Den totala försäljningen för räkenskapsårets första fem månader (januari - maj 2016) ökade med 13,8% till 688,2 Mkr (604,5).Det totala antalet Swedol butiker uppgick per den sista maj 2016 till 49 (47). Aktien handlas nu till 1,0x EV/S 2016E.

Den 2 juni publicerade vi en teknisk analys för Swedol, klicka här för att läsa analysen


aktier

 

Denna vecka gjorde vi en screener, vi screenade fram lönsamma småbolag med ett lågt EV/S- tal om högst 0,4. Nedan finner du screenern. 


Idag publicerade vi en teknisk analys för SJR. Nedan finner du grafen samt texten till analysen. 

Potentiellt utbrott till nedsidan
''(Dagsgraf)
SJR har sedan årsskiftet genererat en negativ avkastning om 10 %. Trenden har de senaste 12 månaderna varit otydlig. MA50 har korsat MA200 i negativ trend, detta kan indikera att den underliggande trenden är nedåtgående. Kursen noterar nu starka motstånd vid 34,50 – 35,70 kr (röd box) i form utav 4 signifikanta fib-nivåer. Aktien handlas nu under dessa nivåer, detta kan varna om att trenden har vänt till nedsidan. Kursen noterar ett weekly bearish reversal vid 32,60 kr, en etablering under denna nivå kan initiera ytterligare nedgångar. En notering över 37,75 kr kan indikera att trenden har vänt till uppsidan. Nästa stöd noteras vid 30,25 kr. MA200 agerade som motstånd den 2 juni, detta kan även varna om att trenden har vänt till nedsidan.
(Klicka på bilden för en förstoring)''

SJR analys


 Teknisk Analys

 

Vår tekniska analytiker tittade idag på OMXS30, ''En etablering under 1246 kan starta en stark korrektion ner''.

(Dagsgraf)

OMXS30 har sedan den 27 april 2015 handlats i en nedåtgående trend. MA100 har sen dess agerat som ett starkt motstånd. Fib-nivåerna för den uppåtgående trenden som skedde okt 2014 - apr 2015, agerade senare som signifikanta motstånd (Röda pilar). Indexet noterar nu viktiga motstånd runt 1317 i form utav 61,8 % fib-nivån för den omgående trenden samt ett weekly bearish reversal. En etablering under 1317 kan initiera ytterligare nedgångar. Därefter noterar OMXS30 ett stöd vid 1270 samt 1246. En etablering under 1246 kan starka en stark korrektion neråt. Vid detta fall noterar vi nästa stöd vid 1181 samt 1133 (161,8 % fib-nivån). En notering under dessa nivåer kommer att initiera en starkare korrektion neråt. Indexet noterar vid detta tillfälle nästa stöd runt 950, i form utav 161,8 % fib-nivån för den långa trenden samt 261,8 % fib-nivån för den omgående trenden.

En etablering över 1430 kan indikera att den långa trenden är neutral. Notering över 1545 kan indikera att den långa trenden är uppåtgående.

Viktiga nivåer att hålla koll på är just nu 1317 samt 1246. En fortsatt notering under 1317 kan starta en nedåtgående trend. En etablering under 1246 kan starta en stark korrektion ner. 

[Klicka på bilden för en förstoring]  

OMXS30 analys

 


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artiklarna: Vart är Kina på väg? & Börsfallet svårförklarigt

Kina bostadspriser


Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig helg. Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com