UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

17:34 / 10 juni 2016 Article


Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


 

Vi har i samband med Probis förvärv utav Nutraceutix publicerat en ny analys. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 326 MSEK detta år (2016E) samt 587 MSEK följande år (2017E). EBITDA-resultatet förväntas hamna på 101,5 MSEK (2016E) och 163,1 MSEK (2017E).

Nedan finner du en videointervju med Probis VD Peter Nählstedt.

Probis VD Peter Nählstedt berättar om framgångarna under fjolåret och vad som kommer driva tillväxten kommande året. Han beskriver vilken potential man ser på den sydkoreanska marknaden, hur planerna ser ut för de nyligen licensierade probiotiska stammarna. Vidare ger han en uppdatering på de pågående forskningsprojekten och hur tidsplanen ser ut där. Han berättar också om den lyckade lanseringen av Probi Järn innan intervjun avslutas med några framåtblickande ord om 2016. 


Swedencare

Swedencare AB:s nyemission övertecknad

Swedencare AB (publ):s (”Swedencare” eller ”Bolaget”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare (”Erbjudandet”) har avslutats. Intresset har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till cirka 230 procent. Det stora intresset gjorde att styrelsen i Swedencare fattade beslut om att genomföra en utökning av Erbjudandet om cirka 4,5 MSEK i enlighet med tidigare kommunikation. Inklusive utökningen av Erbjudandet tecknades Erbjudandet till cirka 200 procent. Swedencare har ansökt om notering på Nasdaq First North (”First North”) och första dag för handel i Swedencares aktie väntas bli tisdagen den 14 juni 2016.

 


(TA) 50 % fib-nivån utgör ett viktigt motstånd

(Dagsgraf) 
ITAB har sedan december 2015 handlats i en nedåtgående trend. Kursen har sen dess fallit cirka 31 %. ITAB noteras nu nära ett viktigt motstånd vid 82,50 kr, detta är 61,8 % fib-nivån. Kursen noteras nu under denna fib-nivå, detta kan indikera att trenden är negativ. En notering över 61,8 % fib-nivån (82,50 kr) kan indikera att trenden är neutral. En notering över 50 % fib-nivån (88,30 kr) kan indikera att kursen är svagt positiv. En etablering över 38,2 % fib-nivån (94,00 kr) kan initiera en uppåtgående rörelse för att testa motståndet vid 112 kr. Noteringar under följande fib-nivåer kan varna om att rörelsen ner inte var en rekyl, detta kan istället indikera att trenden har vänt till nedsidan. Aktien kan varna om att nedgången endast var en rekyl, om kursen finner stöd vid ett utav fib-nivåerna 38,2 %, 50 % samt 61,8 %. En RSI-notering över 70 i samband med en notering över 88,30 kr kan initiera en uppåtgående trend. En notering under det närmsta stödet 66,65 kr kan indikera ytterligare nedgångar. Observera att kursen ej har utlöst positiva divergenser, detta kan varna om att kursen inte har funnit lågpunkt. 
(Klicka på bilden för en förstoring) 

Itab shop concept analys


myFC har nu levererat sin första order av världens minsta bränslecellsladdare, JAQ, för test och utvärdering till mobiloperatören Tre i Sverige. Som tidigare meddelats är IEC-certifieringen genomförd och första leveransen går nu för test och utvärdering till operatören samt i nästa steg, till slutkonsumenten. Klicka här för att läsa mer om detta.

Under april månad publicerade vi en ny analys. Vår analytiker förväntar sig att bolagets omsättning hamnar på 7,6 MSEK detta år (2016E) samt 14,0 MSEK följande år (2017E). EBITDA-resultatet förväntas hamna på -22,7 MSEK (2016E) samt -21,4 MSEK (2017E). 


Maj månads produktion hamnade på 36,6 GWh för Arise. Svagare vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 36,6 GWh (44,9 GWh), vilket är 8,3 GWh under budget. Månadens produktion fördelade sig på 19,1 GWh (25,9 GWh) Egen och 17,5 GWh (19 GWh) Samägd vindkraft.


medcap aktieanalys introduce.se

Tidigt på morgonen under fredagen släppte MedCap sin bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 2015/2016. Bolaget visade ett förbättrat rörelseresultat under Q4 (jfr. samma period föregående år) där nettoomsättningen hamnade på 236,1 MSEK och ett röresleresultat om 16,2 MSEK (före av- och nedskrivningar). Rörelsemarginalen stärktes under kvartalet till följd av förändrad affärsmix och positiva omstrukteringseffekter. Specialty Pharma fortsätter visa stark tillväxt.

Vi kommer publicera en intervju med VD Karl Tobieson under början av nästa vecka och därefter följer en ny analysuppdatering.

(TA) Starkt utbrott

(Dagsgraf) 
Trenden är tydlig för Medcap. Aktien har de senaste 12 månaderna genererat en positiv avkastning om cirka 28 %. MA50 samt MA200 pekar både uppåt, detta indikerar att den underliggande trenden är uppåtgående. MFI noteras över 70, vilket indikerar att aktien är tekniskt stark. Kursen började i slutet utav maj röra sig uppåt, detta skedde i samband med stegvis högre dagsvolym. Högre dagsvolym i samband med högre kurser, indikerar att uppgången är stark. Aktien noteras nu över det brutna motståndet (3,30 kr), observera att detta motstånd kan vända om till ett stöd. Närmsta stöd noteras nu på 3,30 kr, 3,15 kr samt 2,85 kr. Närmsta motstånd finner vi runt 3,75 kr i form utav 161,8 % fib-nivån. En fortsatt notering över 3,30 kr kan initiera ytterligare uppgångar. En etablering under 2,85 kr kan vända trenden till nedsidan. 
(Klicka på bilden för en förstoring)  

Medcap analys


Amasten - Analys - Intervju - Teknisk analys

 D. Carnegie förvärvar aktier i Amasten 

 Amasten Holding AB (publ) ("Amasten") har informerats om att D. Carnegie & Co (publ)    ("D. Carnegie") har förvärvat samtliga av Fastighets AB Balder (publ):s ("Balder") aktier i Amasten, uppgående till sammanlagt 10 000 000 stamaktier motsvarande 6,7 procent av kapitalet. Förvärvet har skett utanför marknaden.


 

Sectra satsar på direktförsäljning på den franska marknaden 

Sectra öppnar ett kontor för direktförsäljning i Frankrike. Genom etableringen utvidgar Sectra försäljningen av medicinska IT-lösningar på den franska sjukvårdsmarknaden till att omfatta företagets samtliga medicinska produkter och tjänster.

Se även intervjun med VD Torbjörn Kronander som vi publicerade under fredagen denna vecka.

 


 

 Vigmed´s CEO Henrik Olsen answers questions about which factors that contributed in Q1, seen as the best quarter so far in sales, if the reduced cost base has impacted the ability to increase sales, how the changed strategy towards Vigmed´s distributors has developed, what kind of volumes the company can expect from the big tenders during the fall, the preparations for an entry into the Asian market, and finally what Vigmed will focus on during rest of 2016.


 

 

 

Teknisk Analys

 

Vår tekniska analytiker tittade idag på Dow Jones Industrials, som nu handlas i en ackumulationsfas i samband med utlösta positiva formationer

(Klicka på bilden för en förstoring)

 


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artikeln: USA - in i väggen?

 


Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig helg. Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce

Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com