UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolag med EPS-tillväxt om minst 15 % & Dir. avk. om minst 3 % 2016E

09:36 / 3 juni 2016 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.

Denna vecka har vi screenat fram småbolag från alla branscher på Introduce som har en EPS-tillväxt om minst 15 % samt bolag som har en direktavkastning om minst 3 % (2016E) (Filtrerat med EV/EBIT). Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av. Kursdatan är fördröjd 15 minuter.

Nedan finner du ytterligare information om de topp tre screenade bolagen. 

Screening


JLT Mobile Computers - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Den 16 maj publicerade vi en ny analys för JLT Mobile Computers. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 95,4 MSEK detta år (2016E) samt 94 MSEK följande år (2017E). Bolaget förväntas att presentera ett EBIT-resultat om 9,9 MSEK (2016E) samt 8,7 MSEK (2017E). Vi publicerade även en ny intervju med JLTs VD Per Holmberg samt en teknisk analys. Nedan finner du en soundcloud-länk till intervjun. 


Elverket Vallentuna - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Samma vecka publicerade vi en ny analys för Elverket Vallentuna. Vi förväntas oss att bolaget presenterar ett EBIT-resultat om 55 MSEK detta år (2016E) och 56 MSEK nästa år (2017E). Vi estimerade att bolagets EBIT-resultat skulle hamna på 12,7 MSEK Q116, utfallet blev 20,3 MSEK. Till följd utav detta har vi justerat våra helårsestimat. Under maj månad publicerade vi en ny intervju med Elverkets VD Patrik Johansson.

 


Eurocon - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Eurocons VD Peter Johansson berättar inledningsvis om utvecklingen i det första kvartalet. Därefter svarar han på frågor om hur årets tillväxt ser ut jämfört med fjolåret, hur bolaget arbetar för att parera den svagare marknaden inom gruvindustrin och vad man kan förvänta sig kring segmentet Produktförsäljning under året. Avslutningsvis berättar han om hur arbetet fortlöper med listbytet samt hur Eurocons orderstock ser ut för resten av året.


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

Erik Rolander
Introduce
Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com