UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolag med hög direktavkastning år 2017E

10:59 / 21 juni 2016 Article

aktier

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.

Denna gång har vi screenat fram bolag med hög direktavkastning år 2017E. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av. Kursdatan är fördröjd 15 minuter.

Nedan finner du ytterligare information om de topp tre screenade bolagen. 

 Screener


Uniflex - Analys - Intervju - Teknisk Analys

Vår analytiker estimerar att bolaget omsätter 1208 MSEK detta år (2016E) samt 1250 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om -1 % (2016E) samt 31 % (2017E). EBITDA-resultatet förväntas hamna på 34,4 MSEK detta år (2016E) samt 45,3 MSEK nästa år (2017E). Här finner du hela analysen.

Den 21 april publicerade vi en ny intervju med Uniflexs VD Jan Bengtsson. Nedan finner du en soundcloud länk. Jan inleder med att berätta om utvecklingen under Q1. Vidare beskriver han vad som låg bakom den försämrade omsättningsutveckligen under Q1 jämfört med föregående år. Han beskriver också vad som krävs för att bolaget skall hitta tillbaks till den positiva marginaltrenden man hade under de tre sista kvartalen 2015. Avslutningsvis beskriver han efterfrågeläget inom bolagets viktigaste branscher i Sverige under Q1.  


2E GroupAnalys - Intervju - Teknisk Analys

I mitten utav maj publicerade vi en ny analys för 2E Group. Vi estimerar nu att bolaget omsätter 789 MSEK (2016E) samt 877 MSEK nästa år (2017E). För Q116 estimerade vi att omsättningen skulle hamna på 259,7 MSEK, utfallet blev 180,6 MSEK. Till följd av detta har vi nedjusterat våra estimat för FY16 samt FY17.  


Electra GruppenAnalys - Intervju - Teknisk Analys

Electra Gruppen - (TA) Potentiellt utbrott till nedsidan  
(Dagsgraf)
Electra Gruppen föll som mest ner till 56 kr idag. Aktien är nu väldigt nära att bryta ut neråt. Observera att MA50 har korsat MA200 i negativ trend, detta kan indikera att den underliggande trenden har vänt till nedsidan. MA50 samt MA200 pekar just nu ner, detta indikerar att den omgående trenden är nedåtgående. Närmsta stöd noteras vid 58,50 kr, en etablering under denna nivå kan utlösa ett utbrott till nedsidan. I förlängningen noterar vi nästa stöd runt 54 kr i form utav 161,8 % fib-nivån. Närmsta motstånd ligger vid 61,25 kr samt 62,75 kr. En notering över 73 kr kan indikera att trenden är neutral.(Klicka på bilden för en förstoring)