UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 (2015/16) - MedCap

15:09 / 9 juni 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 medcap aktieanalys introduce.se


MedCap: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2015/16 en nettoomsättning om 232,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 2,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,4%.