UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q4 (2015/16) - Maxkompetens

09:50 / 21 juni 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 Maxkompetens introduce.se aktieanalys


Maxkompetens: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2015/16 en nettoomsättning om 36,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%.