UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - QuickCool

08:35 / 22 juni 2016 Article

Vi välkomnar idag QuickCool som nytt bevakat bolag på Introduce.

QuickCool grundades 2003 med huvudkontor i IDEON Science Park i Lund, och har till stor del varit ett utvecklingsbolag som har fokuserat på prekliniska och kliniska studier. Bolagets fokus finns inom system med snabb intranasal applicering för säker kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter, främst hjärtstopps-, stroke- och feberpatienter. QuickCool såg fördelen med ett system för kylning via näshålans blodkärl, jämfört med etablerade kylsystem där patientens kropp täcks av en kyldräkt, kylkuddar eller där kylningen sker invasivt via vensystemet. Bolagets produkt består av en portabel kylapparat som cirkulerar kall saltlösning i ett slutet engångsset kopplat till ballongkatetrar som placeras i patientens näshåla. Den kalla lösningen kyler kontinuerligt patienten via kroppens integrerade värmeväxlare i näshålan. Tack vare systemets utformning och icke-invasiva natur kan systemet startas snabbt med fortsatt tillgång till patienten för sjukvårdspersonal, då kroppen är fri från kyltäcken, kylkuddar och dylikt. Systemet är portabelt och batteridrivet, vilket garanterar en oavbruten kylning genom hela vårdkedjan, inklusive patienttransport från till exempel intensivvårdsavdelning till röntgen.


QuickCools affärsmodell bygger på den så kallade Razor/Razorblade-modellen. Bolaget avser att erbjuda intensivvårdsavdelningar konkurrenskraftigt prissatta kylapparater, med en förväntad livslängd på cirka tio år, samt kateterset för engångsbruk. Bolaget beräknar att engångsförsäljningen, som genererar återkommande intäkter, kommer att svara för ungefär 70 procent av försäljningen på sikt. Inledningsvis är försäljning av kylsystemet TTM 2.0 i Sverige och Skandinavien avsedd att ske med egen försäljningsorganisation, med beräknad marknadslansering under första halvåret 2017.

Läs mer om bolaget på Introduce.

QuickCool handlas på AktieTorget, sedan noteringen i december 2015, med kortnamn QUICK.

Läs den inledande analysen här.

Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.

Vi avser att publicera en inledande intervju med VD John Wennborg inom kort.