UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

16:55 / 27 maj 2016 Article


Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


Inbjudan till Remiums Micro Cap-Dag 8 Juni 

 

Ta tillfället i akt att lyssna på befattningshavare från tio mycket intressanta bolag i olika sektorer inom micro cap-segmentet som presenterar sin verksamhet och vision. Välj ut de presentationer ni är mest intresserade av eller stanna hela dagen. Anmälan görs via länken nedan. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Micro Cap-dagen är kostnadsfri. 

 Anmälan 


Nuevolution introduce.se aktieanalys


Vi välkomnar Nuevolution som nytt bevakat bolag på Introduce.

Nuevolution är ett bioteknikföretag med bas i Skandinavien vars mål är att ta fram läkemedel baserade på små molekyler (orala/tablettformulerade) inom onkologi, immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar.  Grunden för Nuevolutions framgångar ligger i bolagets internt utvecklade drug discovery plattform, Chemetics®, en patentskyddad läkemedelsplattform som möjliggör effektiv upptäckt av nya små molekyler som adresserar sjukdomar inom terapeutiska fokusområden. De riskminimerande fördelarna med plattformen, jämfört med andra konventionella bioteknikföretag, är förkortade tidscykler, lägre forskningskostnader samt möjlighet till kontinuerliga intäktsströmmar. Företaget grundades i maj 2001 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn med omkring 40 heltidsanställda.

I måndags publicerade vi en inledande analys för Nuevolution. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 21,2 MSEK (15/16E) samt 75,2 MSEK (16/17E). Vilket motsvarar en omsättningstillväxt om -28,9 % (15/16E) samt 255 % (16/17E). Vi publicerade även teknisk analys i samband med lanseringen, klicka här för att läsa den tekniska analysen. 

Glöm inte att prenumerera på bolaget!

Vi publicerade även en videointervju med Alex Haahr Gouliaev Neuvolutions VD. 

Live session hos ''Aktier - Småbolagsjakten'' den 31 maj

Stockholm, den 26 maj 2016. Facebookgruppen "Aktier - Småbolagsjakten" arrangerar en live session med Nuevolutions VD Alex Haahr Gouliaev och CFO Henrik D. Simonsen den 31 maj 2016 mellan klockan 19 och 20. Klicka här för mer information


Avensia InXL introduce.se aktieanalys

I måndags publicerade vi en ny analys för Avensia. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 115 MSEK detta år (2016E) samt 133 MSEK följande år (2017E). Vi förväntar oss även ett EBIT-resultat om 10,9 MSEK detta år (2016E). Detta motsvarar en EBIT-marginal om 8,7 % (2016E).

Under Q116 publicerade vi en videointervju med Avensias VD Robin Gustafsson. Här nedan finner du en länk till soundcloud. 


Swedencare introduce.se aktieanalys

Vi välkomnar Swedencare som nytt bevakat bolag på Introduce.

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa för den globala husdjursmarknaden. Bolagets främsta produkt, ProDen Plaqueoff, är patenterad och försäljning bedrivs i cirka 50 länder världen över. Efter förvärv av Bolagets tre största återförsäljningsbolag sker ungefär 75% av försäljningen via egna kanaler och cirka 25% via återförsäljare. Förvärven medför att Bolaget kommer närmare slutkunden och ökar möjligheten till förbättrade marginaler.

Proforma 2015 uppgick bolagets omsättning till 46,1 MSEK med EBITDA-resultatet 13,8 MSEK. Organisk tillväxt om 17 % per år 2012 - 2015, med en EBITDA-marginal om 32% år 2015.

Bolaget ska listas på First North och genomför i samband med det en nyemission, du finner prospekt och annan information här. Anmälningsperioden är mellan 23 maj - 3 juni 2016 med beräknad första handelsdag den 14 juni.

Tryck på "Följ bolaget" på bolagets sida för att i framtiden löpande få uppdateringar om analyser och intervjuer.

Bolaget håller en investerarpresentation den 2 juni 12.00, anmäl er här


aktier

Senaste tidens insiderhandel bland småbolagen på Introduce.se

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer bland medverkande bolag på Introduce. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Klicka här för att läsa artikeln 


Karessa pharma analys aktie

Denna vecka publicerade vi en ny analys för Karessa Pharma. Vår analytiker estimerar att bolagets EBIT-resultat kommer att hamna på –19,8 MSEK detta år (2016E) samt -15,00 MSEK följande år (2017E). För Q116 estimerade vi ett EBIT-resultat om -3,6 MSEK, utfallet blev -3,0 MSEK. Till följd av detta har vi nu justerat våra estimat för FY16. 

 

Vi publicerade även en teknisk analys för Karessa i torsdags. Klicka här för att ta en titt på aktiens tekniska bild. 


Analytikerkommentarer

Följande bolag har denna vecka rapporterat Q1 & Q4. I samband med detta har ansvarig analytiker lämnat en kommentar för rapporten. Nedan finner ni utdrag från analytikerkommentarerna.

Ovanför utdragen finner ni även relevanta länkar till respektive bolag


Consilium - Q1-rapport - Analytikerkommentar

 ''Consilium lyckades under 2015 på ett imponerande sätt  att ”trotsa” konjunkturen för många av deras viktigaste kunder inom bl a varv-, offshore- och rederiindustrin. Detta genom ökade marknadsandelar och satsningar på nya produkter och naturligtvis den stora andelen eftermarknad. Omsättningsökningen om 8% i Q1 (känd sedan tidigare), som nästan i sin helhet var organisk, får i ljuset av detta ses som mycket bra. Inom det största affärsområdet Marine & Safety ökade omsättningen med hela 20% medan omsättningen minskade ungefär lika mycket i det andra affärsområdet Fire Safety & Automation. Här har osäkerheten om oljepriset lett till minskade leveranser till offshore och att några större leveranser förskjutits i tiden.''


Magnolia Bostad introduce.se aktieanalys

Vi publicerade en ny analys för Magnolia Bostad. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 1 187 MSEK detta år (2016E) samt 1 103 MSEK följande år (2017E). Vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 35,5 % (2016E) samt –7,1 % (2017E). Vi förväntar oss även att bolagets EBT-resultat hamnar på 478 MSEK detta år samt 466 MSEK följande år. 

 Magnolia bostad


aktier

 Småbolag med en EBIT-marginal om minst 30 % samt max 30x EV/EBIT 2016E

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på Introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium. Denna vecka har vi screenat fram småbolag från alla branscher på Introduce som handlas till max 30x EV/EBIT (2016E) samt småbolag som har en EBIT-marginal om minst 30 % (2016E).


Botnia Exploration introduce.se aktieanalys

Botnias VD Bengt Ljung sammanfattar först kortfattat händelserna i det första kvartalet för året. Därefter svarar han på frågor om huruvida resultaten från vinterns borrprogram motsvarat förväntningarna, orsaken till att samordna miljöansökningarna för Vargbäcken och Fäbodtjärn, samt vilka möjligheter som finns och vilken typ av investeringar som krävs för att etablera ett eget anrikningsverk i Vargbäcken. Avslutningsvis berättar han om vad som kan förväntas av bolaget härnäst.

I tisdags publicerade vi en ny analys. Vi estimerar att bolagets EBITDA-resultat hamnar på – 6,5 MSEK detta år (2016E) samt – 7,0 MSEK nästa år (2017E). 


Denna vecka publicerade vi en ny analys för Mindmancer. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 25,5 MSEK detta år (2016E) samt 30,2 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 20,5 % (2016E) samt 23,5 % (2017E). För Q116 estimerade vi att bolagets omsättning skulle hamna på 5,3 MSEK, utfallet blev 4,6 MSEK. Till följd av detta har vi justerat våra helårsestimat. 

Här nedan finner du en videointervju med Mindmancers VD Johnny Berlic. 


VD Per Ogunro sammanfattar det första kvartalet och förklarar varför SJR de senaste kvartalen växt svagare än branschen. Han beskriver även skillnaderna mellan SJR, SW och Ogunsen och avslutar intervjun med en kommentar relaterat till den högkonjunktur som bemanningsbranschen befinner sig i och om denna konjunktur gör det svårare att hitta kandidater.

Förra veckan publicerade vi även en ny analys för SJR. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 341 MSEK detta år samt 363 MSEK följande år (2017E). 


East Capital Explorer aktieanalys introduce.se

 

Vi publicerade en ny analys för East Capital Explorer. Nedan finner du ett utdrag ifrån analysen. 

''Händelserikt 2016. Året har inletts med en rad stora händelser för ECEX. Bland annat har investeringsavtalet med fondens förvaltare East Capital sagts upp. Detta innebär att ECEX kommer att bygga upp en egen investeringsorganisation och kommer att kunna kapa förvaltningskostnaderna rejält. Härutöver har bolagets tidigare största enskilda innehav Starman avyttrats till amerikanska Providence. Avyttringspriset ger en över 30-procentig genomsnittlig årlig bruttoavkastning under innehavsperioden och exitvinsten blir åtminstone 35 MEUR. Netto, justerat för avgifter, blir den genomsnittliga årsavkastningen mellan 24-27%

Kraftigt minskad substansrabatt. Sedan Q4 har substansrabatten kraftigt minskat. Per kvartalets balansdag var denna 34,7% men uppgår nu till 21,8%. Detta trots att substansvärdet var detsamma som per Q4 i SEK mätt.''

Klicka på bilden för en förstoring  

East capital explorer analys substansvärdering


 

Vi publicerade en ny analys för Stendörren. Vi estimerar att bolagets driftnetto kommer att hamna på 300 MSEK detta år (2016E) samt 317 MSEK följande år (2017E), vilket motsvarar en tillväxt om 21,4 % (2016E) samt 5,6 % (2017E).  

 

Under Q116 publicerade vi en videointervju med Stendörrens VD Fredrik Brodin samt CFO Magnus Sundell. 


brighter introduce.se aktieanalys

I torsdags publicerade vi en ny analys för Brighter. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 14,4 MSEK detta år (2016E) samt 12,6 MSEK nästa år (2017E), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om -8,4 % (2016E) samt -12,5 % (2017E).

Brighters VD Truls Sjöstedt kommer att representera Brighter på Remiums Micro Cap-Dag den 8 Juni. Klicka här för att ta en titt på programmet


 

Opus Groups VD Magnus Greko berättar först om det första kvartalet för året. Därefter svarar han på frågor om hur konkurrenssituationen ser ut för den svenska respektive den amerikanska marknaden, berättar om besiktningsprogrammen i Pakistan och Chile samt vad pengarna för den utgivna obligationen skall användas till.


I torsdags publicerade vi en ny analys för Consilium. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 1 761 MSEK detta år (2016E) samt 1 849 nästa år (2017E). Vår analytiker förväntar att bolaget presenterar ett EBIT-resultat om 188 MSEK (2016E) samt 215 MSEK (2017E). Detta motsvarar EBIT-marginaler om 10,7 % (2016E) samt 11,6 % (2017E).

 Consilium analys


 Kommande utdelningar - vecka 22

 

Vi listar kommande veckans förväntade utdelningar bland de bevakade bolagen på Introduce.

*X-datumet visar första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.

**Baserad på stängningskursen från föregående handelsdag (26 maj 2016).


Teknisk Analys

 

Vår tekniska analytiker tittade idag på Guldet samt Dollar Index, guldet verkar nu utlösa ett utbrott ner till 1000. 

Guld analys


introduce.se aktieanalys remium

Nästa vecka har vi presentationer med Swedencare. Glöm inte att anmäla er till dessa. 


Introduce.se är det mest kostnadseffektiva och kompletta IR-verktyget

Introduce-tjänsten består för närvarande av cirka 110 bolag inom midcap- och smallcap-segmentet som är listade/noterade på Nasdaq OMX huvudlista, First North, AktieTorget och NGM. Remiums drivkraft är att hjälpa dessa bolag med att effektivisera kommunikationen med kapitalmarknaden, dels genom plattformen Introduce.se som tillsammans med vårt omfattande distributionsnätverk av partnerkanaler når över en miljon investerare, dels genom investerarträffar. Tillsammans med våra övriga företagstjänster Likviditetsgaranti och Certified Adviser (First North), samt tjänster inom Corporate Finance erbjuder vi ett komplett utbud för våra kunder.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om Introduce och vad vi kan göra för ert bolag.

 
Erik Rolander
Introduce
Tel. +46 73 956 20 90
erik.rolander@remium.com

 


Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig helg. Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.