UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

18:03 / 20 maj 2016 Article


Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


Veckan startade på introduce.se med en ny videointervju med Polygienes VD Christian von Uthmann. Christian berättar först kortfattat om bolagets verksamhet. Därefter svarar han på frågor om utvecklingen i det första kvartalet, om det finns några säsongsvariationer inom verksamheten, hur Polygienes finansiella situation ser ut, berättar kort om de senaste samarbeten som har inletts samt beskriver avslutningsvis bolagets finansiella mål.   

I fredags publicerade vi även en ny analys för Polygiene vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 68,7 MSEK detta år (2016E) samt 87,6 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 31,9 % detta år samt 29,0% nästa år. Bolaget handlas till 75x P/E 2016E.


Remium introduce.se aktieanalys

 

 Inbjudan till Remium Micro Cap-Dag 8 Juni

Ta tillfället i akt att lyssna på befattningshavare från tio mycket intressanta bolag i olika sektorer inom micro cap-segmentet som presenterar sin verksamhet och vision. Välj ut de presentationer ni är mest intresserade av eller stanna hela dagen. Anmälan görs via länken nedan. Antalet platser är begränsat så anmäl er i god tid för att vara säkra på att få en plats. Micro Cap-dagen är kostnadsfri. 

 Anmälan 


I tisdags publicerade vi en ny analys för Amasten. Vår analytiker estimerar att bolagets hyresintäkter kommer öka till 237 MSEK detta år (2016E) samt 247 MSEK följande år (2017E). Estimaten för driftnettot är 124 MSEK (2016E) och 132 MSEK (2017E). Vi estimerade att hyresintäkterna skulle hamna på 62 MSEK för Q116, utfallet blev 56 MSEK. Till följd av detta har vi justerat våra helårsestimat.

Nedan finner du en Soundcloud länk till en intervju med Amastens VD David Dahlgren. 


 

I tisdags publicerade vi en ny analys för Boule Diagnostics. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 362 MSEK detta år (2016E) samt 391 MSEK nästa år (2017E), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 9,3 % samt 8,0 %. För Q116 estimerade vi att omsättningen skulle hamna på 80,6 MSEK, utfallet blev 84,4 MSEK. Till följd av detta har vi justerat våra estimat för FY16. Nedan finner du en videointervju med Boule Diagnostics VD. Bolaget handlas till 1,3x EV/S 2016E.

Boule Diagnostics VD Ernst Westman sammanfattar inledningsvis det första kvartalet för året. Därefter svarar han på frågor om vad som låg bakom den förbättrade bruttomarginalen i Q1, hur konkurrensbilden ser ut inom premiumsegmentet och huruvida det finns någon lägre prispress, ger en uppdatering kring satsningen inom klinisk kemi och dess potential samt betydelsen kring den vunna upphandlingen i Indien angående Medonic-system. Avslutningsvis berättar om vilka prioriteringar som finns för resten av 2016.


Biogaia cavotec clavister analys

BioGaia: I måndags publicerade vi en ny analys. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 513 MSEK detta år (2016E) samt 574 MSEK följande år (2017E). Vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 6,1 % detta år och 12 % nästa år. För Q116 estimerade vi att omsättningen skulle hamna på 125 MSEK, utfallet blev 134 MSEK. Till följd av detta har vi justerat våra estimat för FY16. Aktien handlas till 28,6x EV/EBIT 2016E. 

 

Cavotec: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 227 MEUR detta år (2016E) samt 245 MEUR nästa år (2017E). Vi estimerade att omsättningen för Q116 skulle hamna på 52 MEUR, utfallet blev 46,1 MEUR. Till följd av detta har vi nu justerat om våra estimat för FY16.

 

Clavister: Vi publicerade en ny analys denna vecka. Vi förväntar oss att bolagets omsättning hamnar på 104 MSEK detta år (2016E) samt 160 MSEK nästa år (2017E). Vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 61,7 % detta år samt 54,4 % nästa år. 


I onsdags publicerade vi en ny analys för Elverket Vallentuna. Vår analytiker estimerar att bolaget presenterar ett EBIT-resultat om 55 MSEK detta år (2016E) samt 56 MSEK följande år (2017E). Vilket motsvarar oförändrade EBIT-marginaler om 16,1 % detta år (2016E) samt följande år (2017E). Nedan finner du en videointervju med Elverket Vallentunas VD. Elverket handlas till 13,5x P/E 2016E, aktien har även en direktavkastning om 4,2 %.

 

Elverket Vallentunas VD Patrik Johansson inleder intervjun med att förklara den överraskande resultatvändningen inom Elhandel. Han fortsätter med att berätta om det går att sänka kostnaderna ytterligare inom området och fasa ut fler olönsamma kundavtal. Därefter kommenterar Patrik hur mycket inom elnätssegmentet som berodde på ökad energiförbrukning relativt genomförda nätavgiftshöjningar. Slutligen kommenteras överklagan om tilldelningsbeslutet för 2016-2019 och om investerare bör förvänta sig utdelningshöjningar framöver.

 

Analytikerkommentarer

Följande bolag har denna vecka rapporterat Q1 & Q4. I samband med detta har ansvarig analytiker lämnat en kommentar för rapporten. Nedan finner ni utdrag från analytikerkommentarerna. Ovanför utdragen finner ni även relevanta länkar till respektive bolag.


ArcamNyhet - Analytikerkommentar

Arcam släppte igår nyheten om att AP&C utökar kapaciteten för tillverkning av metallpulver, läs den här. Nedan finner ni ett utdrag ifrån analytikerkommentaren.

''AP&C kommer att bygga en ny fabrik i Montreal för tillverkning av metallpulver, främst titan som vi förstår det. Kapaciteten ska utvidgas med 50% till 750 ton i årstakt och stå klart till hösten 2017. Så sent som i februari kommunicerades att AP&C skulle bygga ut från 250 till 500 ton. Vi bedömer att de blir klara med den initiala utbyggnaden först mot slutet av året/början 2017. Investeringsbeloppet torde vara betydande och finanserias ur bolagets stora kassa (nettokassa om 400 MSEK per Q1).''


Avensia InXL introduce.se aktieanalys

Avensia - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Omsättningen uppgick till 30 MSEK (24) vilket översteg vårt estimat om 27 MSEK. Rörelseresultatet blev 3,3 MSEK (1,7). Vår prognos var 2,9 MSEK. Kvartalets största lanseringar har i huvudsak innefattat tilläggsfunktioner hos befintliga kunder. Detta i kombination med den starka rapporten visar att Avensia kan leverera goda resultat även utan större nybyggnadsprojekt.'' Aktien handlas till 2,2 EV/S 2016E.


Magnolia Bostad introduce.se aktieanalys

Magnolia Bostad - Q1-rapport - Analytikerkommentar 

''Magnolia redovisade för kvartalet en nettoomsättning och ett rörelseresultat om 210 MSEK respektive 100 MSEK. Detta var under våra estimat om 250 MSEK respektive 132 MSEK, men omsättningen och resultatet blir av naturliga skäl mycket slagig mellan kvartalen beroende på när bolaget genomför bostadsförsäljningarna. Under kvartalet såldes 345 hyresrätter och 79 bostadsrätter och den genomsnittliga vinsten per lägenhet uppgick till 220 tkr. Motsvarande siffra för 4Q15 var 190 tkr, dock såldes endast hyresrätter under det kvartalet vilket gör en jämförelse något orättvis.''


Stendörren - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Stendörren redovisade för kvartalet hyresintäkter och driftnetto om 104 MSEK (56) respektive 67 MSEK (35). Detta var något under vårt estimat om 107 MSEK respektive 74 MSEK. Bolaget var under kvartalet nettosäljare av fastigheter, vilket var första gången i Stendörrens historia. Stendörren ställer sig därmed till den stora skaran av noterade fastighetsbolag som varit nettosäljare under årets första kvartal. I vd-ordet beskrivs dock att bedömningen är att möjligheterna till fortsatta förvärv är goda, men att det framöver kommer att ske mer selektivt än tidigare.''


I torsdags publicerade vi en ny analys för Addtech. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 6 750 MSEK (16E/17E) samt 6 864 MSEK (17E/18E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 10 % (16E/17E) och 2 % (17E/18E). 


Denna vecka publicerad vi en ny analys för Motion Display. Vi estimerar att bolagets omsättning ökar till 21,5 MSEK detta år (2016E) samt 30,5 MSEK nästa år (2017E), vilket motsvarar en omsättningstillväxt Y/Y om 88,4 % (2016E) samt 42,0 % (2017E).   

Nedan finner du även en videointervju med Motion Displays VD Anna Engholm. 

Motion Display analys

 


Lagercrantz Briox Tagmaster analys

Briox: I tisdags publicerade vi en ny analys. Vi förväntar oss att bolagets omsättning hamnar på 2,2 MSEK detta år (2016E) samt 3,8 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 119 % detta år samt 75 % nästa år. 

 

Lagercrantz Group: I onsdags publicerade vi en ny analys för Lagercrantz Group. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 3 042 MSEK detta år (2016E) samt 3 143 MSEK följande år (2017E). Vi förväntar oss att EBIT-resultatet blir 343,6 MSEK detta år samt 361,2 MSEK nästa år. Vår analytiker estimerade att bolaget skulle presentera en omsättning om 835 MSEK för Q116, utfallet blev 790 MSEK. Till följd av detta har vi justerat våra estimat för FY16. Vi publicerade även en teknisk analys i torsdags. Lagercrantz handlas till 19,1x EV/EBIT 2016E, aktien har även en direktavkastning om 2,1 %. 

 

TagMaster: Denna vecka publicerade vi en textintervju med TagMasters VD Jonas Svensson. Klicka här för att läsa intervjun. Förra veckan publicerade vi även en ny analys. Vi estimerar att bolagets omsättning kommer öka till 104 MSEK detta år (2016E) samt 120 MSEK nästa år (2017E). 


Moberg pharma logo

Denna vecka publicerade vi en ny analys för Moberg Pharma. Vår analytiker estimerar att bolagets EBIT-resultat hamnar på 38,1 MSEK detta år (2016E) samt 42,2 MSEK nästa år (2017E). Detta motsvarar EBIT-marginaler om 14,2 % (2016E) samt 13,7 % (2017E). För Q116 estimerade vi att omsättningen skulle hamna på 58 MSEK, utfallet blev 69 MSEK. Till följd av detta har vi justerat våra estimat för FY16. Förra veckan publicerade vi en videointervju med Moberg Pharmas VD Peter Wolpert. Aktien handlas till 25,4x EV/EBIT 2016E.  


Bayn

CEO Lucy begins the interview with shortly describing Bayn Europe and its recent transformation to become more market oriented. She continues commenting the first industrial order received from South Africa and the trial order from China. The interview is concluded with a statement on what Bayn intends to do with the raised funds from the current share offering.


G5 Entertainment: I måndags publicerade vi en ny analys. Vi förväntar oss att bolagets omsättning hamnar på 427 MSEK detta år (2016E) samt 483 MSEK nästa år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 11,2 % detta år samt 13,0 % följande år. För Q116 estimerade vi att omsättning skulle hamna på 120 MSEK, utfallet blev 101 MSEK. Till följd av detta har vi justerat våra estimat för FY16. G5 Entertainment handlas till 20,7x EV/EBIT 2016E. 

Vi publicerade även ny videointervju (Engelsktalande) med G5 Entertainments VD Vlad Suglobov.  

 

ITAB Shop Concept: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Vår analytiker estimerar att bolagets EBIT-resultat hamnar på 551 MSEK detta år (2016E) och 621 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar EBIT-marginaler om 10,4 % detta år samt 11,0 % nästa år. 

ITAB analys

 

JLT Mobile Computers: Vi publicerade en ny analys för JLT Mobile. Vi estimerar att bolaget presenterar ett nettoresultat om 7,4 MSEK detta år (2016E) samt 6,8 MSEK följande år (2017E). Vinst per aktie förväntas hamna på 0,27 kr detta år (2016E) efter utspädning samt 0,24 kr nästa år (2017E) efter utspädning. Bolaget handlas till 26,5x P/E 2016E.  


2e group Caperio CTT systems Hifab MSC Vigmed analys

2E Group:I måndags publicerade vi en ny analys. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning kommer hamna på 789 MSEK detta år och 877 MSEK nästa år. EBIT-marginalerna förväntas hamna på 2,3 % (2016E) samt 4,9 % (2017E). Detta motsvarar EBIT-resultat om 18,3 MSEK detta år samt 43,3 MSEK nästa år. 2E Group handlas till 5,9x EV/EBIT, bolaget har även en direktavkastning om 6,0 %.


Caperio: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Vi estimerar att bolagets omsättning ökar till 904 MSEK detta år och 905 MSEK nästa år, vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 1,1% detta år samt 0,1 % nästa år. Vi estimerade att bolagets omsättning för Q116 skulle hamna på 154 MSEK, utfallet blev 179 MSEK. Till följd av detta har vi justerat våra helårsestimat. 


CTT systems: Vi publicerade en ny analys för CTT Systems denna vecka. Vår analytiker förväntar sig att bolagets omsättning ökar till 244 MSEK detta år (2016E) och 266 MSEK nästa år. EBIT-marginalen förväntas hamna på 18,8 % (2016E) samt 21,2 % (2017E). Detta motsvarar EBIT-resultat om 45,9 MSEK detta år och 56,5 MSEK nästa år. Aktien handlas till 28,9x P/E 2016E.


 

Hifab: I tisdags publicerade vi en ny analys. Nedan finner du ett kort utdrag ifrån analysen. 

''Q1 i linje med estimat. Hifab redovisade intäkter om 110,6 MSEK (114,3) i det första kvartalet vilket var i linje med vår förväntan. Samtidigt hade vi räknat med att antalet konsulter skulle vara någorlunda i linje med antalet i Q4. Under Q1 sjönk emellertid antalet anställda till i snitt 339 (400). I ljuset av detta var intäktsminskningen om 3,3% y/y relativt mjuk, samtidigt som intäkterna inom utlandsverksamheten torde ha vägt upp. Även kalendereffekter med färre debiterbara timmar har påverkat kvartalets intäkter. EBIT uppgick till -0,2 MSEK (0,7). Under kvartalet är räkenskaperna ej påverkade av rättsvisten som i sig helt är frånkopplad Hifabs underliggande affär. Däremot kan tvisten ha påverkat bolagets personalomsättning. Efter nyemissionen och amortering av lån uppgick bolagets kassa till 30,8 MSEK vid kvartalets utgång.''


MSC Group:  Denna vecka publicerade vi en ny analys för MSC Group. Vi estimerar att bolagets omsättning kommer öka till 175 MSEK detta år (2016E) samt 183 MSEK nästa år (2017E), vilket motsvarar en omsättningstillväxt Y/Y om 140 % (2016E) samt 4,1 % (2017E). MSC handlas till 0,3 EV/S 2016E. 


Vigmed: I onsdags publicerade vi en ny analys för Vigmed. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning kommer öka till 18,5 MSEK detta år (2016E) samt 64,9 MSEK nästa år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt Y/Y om 343 % detta år samt 250 % nästa år. 


aktier

 

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.

Denna vecka har vi screenat fram småbolag från alla branscher på Introduce som handlas till max 2x EV/S (2016E) samt småbolag som har en avkastning på eget kapital om minst 15 % (2016E)


 Kommande utdelningar - vecka 21

 

Vi listar kommande veckans förväntade utdelningar bland de bevakade bolagen på Introduce.

*X-datumet visar första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.

**Baserad på stängningskursen från föregående handelsdag (19 maj 2016).


Doro - Teknisk analys

Doro analys 


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artikelarna: Introducebolagen slår börsindex


 

introduce.se aktieanalys remium

Nästa vecka har vi presentationer med Magnolia Bostad (Fullt) och Opus Group (Fullt)


Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig helg. Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.