UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

17:20 / 6 maj 2016 Article

 


Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se

 


distit introduce aktieanalys

Veckan startade här på Introduce.se med en ny analys för DistIT. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 1 669 MSEK detta år (2016E) samt 1 775 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 7,9 % för innevarande år (2016E) samt 4,5 % följande år (2017E). Bolaget handlas nu till 12,1x P/E (2016E). DistIT har även en direktavkastning om 4,5% 2016E.

 DistIT analys

 


I tisdags publicerade vi en ny analys för Pricer. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 898 MSEK detta år (2016E) samt 1023 MSEK följande år (2017E), vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 3,1 % detta år (2016E) och 14,0 % nästa år (2017E). Vi estimerar även att bolaget presenterar ett nettoresultat om 61 MSEK detta år (2016E) samt 97 MSEK följande år (2017E). Bolaget handlas till 10,2x EV/EBIT 2016E. Pricer har även en direktavkastning om 5,9% 2016E.

 

Nedan finner du en videointervju med Pricers VD Jonas Vestin som berättar om bruttomarginalutvecklingen under kvartalet samt vad de förväntar sig framöver. Vidare berättar han om det finns några stora upphandlingar ute på marknaden närmaste tiden. Intervjun berör också den stora orderingången under kvartalet, hur konkurrenssituationen utvecklas samt en uppdatering kring hur den digitala satsningen fortlöper.


Addnode Group: I onsdags publicerade vi en ny analys. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 2 103 MSEK detta år (2016E) samt 2 162 MSEK följande år (2017E). EBIT-marginalen förväntas hamna på 5,8 % detta år (2016E) vilket motsvarar ett EBIT-resultat om 121 MSEK (2016E). Bolaget handlas till 11,7x EV/EBIT 2016E.

 

Bredband2: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Vi estimerar att bolaget presenterar ett EBIT-resultat om 32 MSEK detta år (2016E) samt 43 MSEK följande år (2017E), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 7,4 % detta år (2016E) samt 8,7 % följande år (2017E). Bredband2 handlas till 22,4x P/E 2016E. 

 

Concordia Maritime: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Nedan finner du ett utdrag från analysen.

''Högre intjäning än marknaden. De genomsnittliga spotraterna för produkttankfartyg fortsatte att försämras under Q1 och sjönk mer än vi förväntat. De uppgick enligt Clarksons till 16 400 USD/dag att jämföra med 20 900 USD för ett år sedan. Concordia lyckades dock förvånansvärt väl enligt vår mening hålla uppe den genomsnittliga intjäningsnivån för sina fartyg. Till skillnad från tidigare verkar nu verkligen Concordia få betalt för sin nischstrategi och för P-MAXfartygens högre lastkapacitet. I relation till den genomsnittliga spotmarknaden i kvartalet erhöll Concordia en premium om drygt 20% på de fartyg som är verksamma på spotmarknaden, vilket innebar att den genomsnittliga intjäningen uppgick till 20 300 USD/dag.''

 

Diös: I måndags publicerade vi en analys. Vår analytiker estimerar att bolaget kommer presentera ett driftnetto om 817 MSEK detta år (2016E) samt 839 MSEK följande år (2017E). Våra estimat för hyresintäkterna Q1 2016 var 319 MSEK, utfallet blev 331 MSEK. Till följd av detta har vi nu ökat våra estimat med 2 % för hyresintäkterna FY 2016E. Bolaget har en direktavkastning om 5,5% 2016E.


 atrium ljungberg introduce aktieanalys

Atrium Ljungbergs VD Annica Ånäs berättar om hur hon som nytillträdd VD ser på bolagets framtid. Annica sammanfattar årets första kvartal och vad ledningen kommer fokusera på under 2016. Hon fortsätter med att kommentera det senaste förvärvet i Kista för att avsluta intervjun med en kommentar på de fortsatta förvärvsmöjligheterna under 2016.


 

Elanders: I onsdags publicerade vi en ny analys. Vi estimerar att Elanders omsättning hamnar på 4 311 MSEK detta år (2016E) samt 4 484 MSEK nästa år (2017E). Bolaget handlas till 7,6x EV/EBIT 2016E.

 

Electra: En ny analys publicerades denna vecka. Våra estimat är att bolaget presenterar ett EBIT-resultat om 45 MSEK detta år (2016E) samt 55 MSEK följande år (2017E). Electra har en direktavkastning om 7,5% 2016E. 

 

FastPartner: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Vår analytiker estimerar att bolagets hyresintäkter hamnar på 1 276 MSEK detta år (2016E) samt 1 330 MSEK nästa år (2017E). Hyresintäkterna hamnade på 316 MSEK under Q1, våra estimat var 309 MSEK. Till följd av detta har vi ökat våra estimat för FY16E från 1 265 MSEK till 1276 MSEK.   

 

Fortnox: I måndags publicerade vi en ny analys. Våra estimat är att bolagets omsättning hamnar på 170 MSEK detta år (2016E) samt 205 MSEK följande år (2017E). Vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 31,3 % detta år (2016E) och 20,5 % nästa år (2017E). Bolaget handlas till 7,7x EV/S 2016E.

 

HMS Networks: Vi publicerade en ny analys denna vecka. Vår analytiker estimerar att bolagets omsättning hamnar på 868 MSEK detta år (2016E) samt 959 MSEK följande år (2017E). Bolaget handlas till ett P/E om 35x (2016E).

 

Invisio Communications: I tisdags publicerade vi en ny analys. Vi förväntar oss att bolagets omsättning hamnar på 300 MSEK detta år (2016E) samt 350 MSEK nästa år (2017E). Vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 30 % detta år (2016E) samt 17 % nästa år (2017E). Invisio handlas till 39,4x P/E 2016E. Vilket motsvarar en PEG siffra om 1,31 (2016E).


christian berner tech trade aktieanalys introduce.se

Christian Berners VD Bo Söderqvist inleder kortfattat med att ge en sammanfattning om Q1 och ger en kort uppdatering hur respektive marknad har utvecklats under kvartalet. Därefter svarar han på frågor om det finns något utrymme för effektivitetsförbättringar framöver med tanke på den fortsatta trenden med förbättrade rörelsemarginaler samt bakgrunden till den kraftiga bruttomarginalförbättringen. Till sist ger han en uppdatering kring förvärvsläget.


Analytikerkommentarer

 

Följande bolag har denna vecka rapporterat Q1. I samband med detta har ansvarig analytiker lämnat en kommentar för rapporten. Nedan finner ni utdrag från analytikerkommentarerna.  


 Doro - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Omsättningen kom in 13% lägre än väntat där Doro Care påverkats negativt av ett överklagande av ett nytt ramavtal med SKLs inköpscentral. Doro uppger att de hoppas på ett besked om utgången av överklagandet inom de närmaste månaderna. Vår tolkning är att det snarare handlar om en fördröjning av leverans än att Doro på något sätt riskerar att förlora ramavtalet. Orderingången var något lägre än förväntat men alltjämt på en hygglig nivå och ökning om 11% Y/Y.''


 Cellavision - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Både omsättningen och EPS motsvarade våra förväntningar medan EBIT var något bättre. Det positiva är att tillväxten om 12% uteslutande utgörs av instrument till humanmarknaden. Rensat för valutaeffekter uppgick den organiska tillväxten till 8% Y/Y, vilket är ok. Störst tillväxt noterades i EMEA (+32%). Americas ökade med 6% men den viktigaste signalen därifrån var att försäljningen till humanmarknaden kommit igång efter en längre period av vikande försäljning.''


Tethys Oil - Q1-rapport - Analytikerkommentar

''Den sedan tidigare kända omsättningen om 20 MUSD (-24% Q/Q) var en funktion av en stark utveckling sett till BOPD i Oman (+12% Q/Q) men vilket motverkades av ett genomsnittligt försäljningspris som sjönk från 48 USD / fat i Q4 till USD 36 i Q1. EBITDA uppgick i kvartalet till 10 MUSD (ned från 13 MUSD i Q4) att jämföra med vår prognos om 8,4 MUSD (FactSet 8,6 MUSD).''


Swedol - Analytikerkommentar om förvärvet av Grolls

Swedol släppte idag en pressrelease om att bolaget förvärvar Grolls, läs den här. Nedan finner ni en kort kommentar på denna nyhet.

''Sett till Grolls räkenskaper för 2015 motsvarar köpeskillingen EV/sales 0,8x och EV/EBIT (adj.) 9,5x. Givet onsdagens stängningskurs handlades Swedol till EV/EBIT (adj.) 2015A 15,2x och på våra estimat för 2016 till 12,8x.

Grolls är verksamt inom det för Swedol snabbväxande segmentet arbetskläder och personligt skydd. Verksamheten omfattar 48 egna butiker (primärt i Sverige och i Norge) och produktportföljen består av såväl externa som egna varumärken (däribland Björnkläder och Univern)''


Eurocons VD Peter Johansson berättar inledningsvis om utvecklingen i det första kvartalet. Därefter svarar han på frågor om hur årets tillväxt ser ut jämfört med fjolåret, hur bolaget arbetar för att parera den svagare marknaden inom gruvindustrin och vad man kan förvänta sig kring segmentet Produktförsäljning under året. Avslutningsvis berättar han om hur arbetet fortlöper med listbytet samt hur Eurocons orderstock ser ut för resten av året


I måndags publicerade vi en ny analys för Micro Systemation. Våra estimat är att bolagets omsättning hamnar på 229 MSEK detta år (2016E) samt 250 MSEK nästa år (2017E). Vi förväntar oss att bolaget presenterar ett EBITDA-resultat om 49 MSEK detta år (2016E) samt 56,2 MSEK följande år (2017E). Bolaget handlas till 17,2x EV/EBIT 2016E, aktien har även en direktavkastning om 4,3% (2016E).


Denna vecka publicerade vi en ny analys för Midsona. Vi estimerar att bolagets EBIT-resultat hamnar på 93 MSEK detta år (2016E) samt 109 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en EBIT-marginal om 6,6 % (2016E) samt 7,5 % (2017E). Nedan finner du även en ny intervju med Midsonas VD Peter Åsberg.

Midsona analys


Medica Nord: I tisdags publicerade vi en ny analys. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 105 MSEK detta år (2016E) samt 118 MSEK följande år (2017E). Viket motsvarar en omsättningstillväxt om 22 % detta år samt 13 % följande år.

 

Nolato: Vi publicerade en ny analys i onsdags. Vår analytiker estimerar att bolagets EBIT-resultat hamnar på 487 MSEK detta år (2016E) samt 530 MSEK nästa år (2017E). Vilket motsvarar EBIT-marginaler om 10,90 % detta år (2016E) samt 11,20 % följande år (2017E). Nedan finner du en videointervju som vi publicerade denna vecka med Nolatos VD Christer Wahlquist. Nolato handlas till 14,7x P/E 2016E.

 

Probi: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Vi förväntar oss att bolagets omsättning hamnar på 259 MSEK detta år (2016E) samt 298 MSEK nästa år (2017E). Vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 30,60 % detta år (2016E) samt 29,70 % följande år (2017E). Bolaget handlas till 24,3x P/E 2016E. Vilket motsvarar en PEG siffra om 0,79x (2016E).


Odd Molly om bolaget

Denna vecka publicerade vi en ny analys för Odd Molly. Vi estimerar att bolagets omsättning ökar till 392 MSEK detta år (2016E) samt 416 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 13,7 % detta år (2016E) och 6,0 % nästa år (2017E). Vår analytiker estimerar även att bolaget presenterar ett EBITDA-resultat om 27,5 MSEK detta år (2016E) samt 36,6 MSEK följande år (2017E).


I måndags publicerade vi en ny analys för SinterCast. Vår analytiker estimerar att omsättning ökar till 77 MSEK detta år (2016E) samt 83 MSEK nästa år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 6,4 % detta år (2016E) samt 8,0 % följande år (2017E). Bolaget handlas till 24,6x EV/EBIT 2016E.


 

Orasolv: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Vår analytiker estimerar att bolaget presenterar en omsättning om 112 MSEK detta år (2016E) samt 133 MSEK följande år (2017E). Bolagets justerade EBITDA-marginal förväntas hamna på 5 % detta år (2016E) samt 7 % följande år (2017E). Detta kommer motsvara ett EBITDA resultat om 6 MSEK detta år (2016E) och 9 MSEK följande år (2017E). Här finner du en länk till en videointervju med Orasolvs VD Maria Johansson som vi publicerade förra veckan.

 

Polygiene: I måndags publicerade vi en inledande analys för bolaget. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 67 MSEK detta år (2016E) samt 80 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 26,4 % detta år (2016E) samt 19 % följande år (2017E). Nästa vecka kommer bolaget pressmeddela Q1, i samband med detta kommer vi publicera en ny analys. Nästa vecka har vi en lunchpresentation med Polygiene, klicka här för att anmäla dig till detta. 

 

Poolia: Denna vecka publicerade vi en ny analys. Vi förväntar oss att bolagets omsättning hamnar på 815 MSEK detta år (2016E) samt 864 MSEK nästa år (2017E). Vi estimerade att bolagets omsättning för Q116 skulle hamna på 205 MSEK, utfallet blev 200 MSEK. Till följd av detta har vi nedjusterat våra FY16 estimat. Poolia handlas till 13x EV/EBIT 2016E.

 

Uniflex: Vi publicerade en ny analys för Uniflex. Vår analytiker estimerar att bolaget presenterar ett EBITDA-resultat om 34,4 MSEK detta år (2016E) samt 45,3 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en justerad EBITDA-marginal om 3 % detta år (2016E) samt 3,6 % nästa år (2017E). 


I fredags publicerade vi en ny analys för CellaVision. Vår analytiker estimerar att bolaget omsätter 250 MSEK detta år (2016E) samt 275 MSEK följande år (2017E). Detta motsvarar en omsättningstillväxt om 4,3 % detta år samt 10% nästa år. Bolaget handlas till 18x EV/EBIT 2016E. 


 Kommande utdelningar - vecka 19

 

Vi listar kommande veckans förväntade utdelningar bland de bevakade bolagen på Introduce.

*X-datumet visar första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.

**Baserad på stängningskursen från föregående handelsdag (5 maj 2016).


Teknisk analys

 

Vår tekniska analytiker tittade idag på S&P-500 som nu verkar ladda upp för potentiell uppgång

 Klicka här för att läsa hela analysen.

 


Peter kommenterar

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artikeln: Utmanande börsvärdering


 

introduce.se aktieanalys remium

Nästa vecka har vi presentationer med Amasten, OrganoClick, Polygiene samt Railcare (Fullsatt). Glöm inte att anmäla er till dessa luncher.  


Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig helg. Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.