UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Teknisk analys OMXS30 - Elliot Wave rörelse

17:14 / 13 maj 2016 Article

Introduce.se försöker uppmärksamma olika tekniska grafer som kan vara av intresse för er besökare, detta genom att till exempel göra en teknisk analys av ett index, en valuta eller råvara. Tanken är att ge dig som besökare ett annat tekniskt perspektiv än det som framkommer i bolagens egna tekniska analyser.

(Dagsgraf)

Detta blir en uppföljning för en teknisk analys som vi gjorde den 22 april. Där vi informerade läsarna om indexets egenskap att skapa falska formationer. Vi informerade även om att OMXS30 hade format ett snarlikt mönster till rörelserna som skedde augusti-december 2015.

Indexet har nu flera gånger konfirmerat denna tes. Därför har vi nu valt att ta en titt på hur indexet kan röra sig nu om OMXS30 generar samma rörelse. Den nedåtgående trenden som påbörjades den 3 december 2015 och avslutades den 12 februari 2016, rörde sig likt ett Elliot Wave mönster med fem impulsvågor. Vi har nu procentuellt räknat hur OMXS30 kan röra sig om vi får samma typ utav rörelse ner.

Intressant nog kommer den andra impulsvågen uppåt avslutas runt 1352 vilket punkterar det viktiga stödet som OMXS30 bröt (1364). I en nedåtgående trend är det vanligt att brutna stöd vänds om och noteras som stora motstånd. Tekniskt sett måste även OMXS30 vända upp och testa stödet som indexet bröt vid 1360, då indexet inte har testat det brutna stödet.

Bevaka 1352 en högpunkt vid 1352 i samband med en RSI notering vid 49 kan initiera en nedåtgående trend, dock kan en etablering över 1365 tre dagar i följd tyda på teknisk styrka.   

OMXS30 har tekniskt sett inte visat att en lågpunkt är satt. Den positiva divergensen som vi söker är en lägre lågpunkt för OMXS30 i samband med en högre RSI notering samt en högre positiv MACD-korsning. Detta exempel kan du se i grafen.

Observera att indexet möjligtvis inte finner lågpunkt/högpunkt precis vid de noterade nivåerna i grafen.

[Klicka på bilden för en förstoring] 

OMXS30 teknisk analys bear market