UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

TalkPool - Inbjudan till teckning av aktier inför listning på Nasdaq First North

09:00 / 11 maj 2016 Article

 

TalkPool introduce.se aktieanalys

 

 

 

 

 

 

 

 INVESTERA I ETT VÄXANDE & LÖNSAMT FÖRETAG INOM TELEKOM & 
INTERNET OF THINGS

TalkPool AG genomför nu en nyemission inför förestående listning på Nasdaq First North

TalkPool designar, implementerar och driver telekomnätverk runt om i världen. Genom sin tekniska spjutspetskompetens, mångåriga erfarenhet och en agil affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala telekomleverantörer och operatörer snabb service och hög kvalitet. Dessutom är Talkpool en av få aktörer som redan har konkreta lösningar och kundavtal på plats på den spännande Internet of Things-marknaden.

  • Historisk årlig omsättningstillväxt om 20% sedan grundande 2001.

  • TalkPool har vuxit utan extern finansiering

  • TalkPools omsättning 2015 uppgick till 10,4 MEUR med ett EBIT-resultat om 0,5 MEUR.

  • Orderbok om 9.3 MEUR varav 0,5 MEUR avser ordar inom Internet of Things

  • TalkPools målsättning är att till 2021 nå en omsättning om 40 MEUR med en EBIT-marginal om 8-12%.

2016 blir ett mycket händelserikt år för TalkPool. Vår orderbok ger oss goda förhoppningar om en stark tillväxt – både avseende vår serviceverksamhet för telekomnät men också för vår spännande IoT-satsning. Den planerade listningen är en viktig del i vår utveckling som bidrar till att stärka våra förutsättningar att ta ytterligare marknadsandelar inom telekom och IoT.”, säger Erik Strömstedt, VD på TalkPool. 

Inbjudan att förvärva aktier i TalkPool AG inför förestående listning på Nasdaq First North

Teckningskurs: 22 SEK per aktie (motsvarande en värdering om 48,4 MSEK)
Teckningsperiod: 11 – 18 maj 2016
Emissionsvolym: 10,0 MSEK (Övertilldelningsoption 2,5 MSEK)
Teckningsåtaganden: 7,45 MSEK
Indikativ första handelsdag: 24 maj 2016 

Välkommen på investerarpresentationer i:

Datum: Torsdag 12 maj 2016 
Tid: 14:30 - 15:30
Plats: Remium, Kungsgatan 12-14, Stockholm
Förtäring: Kaffe/te & bakverk

Datum: Torsdag 12 maj 2016 
Tid: 18:00 - 19:00
Plats: Remium, Kungsgatan 12-14, Stockholm
Förtäring: Middag & vin

Datum: Fredag 13 maj 2016 
Tid: 08:00 - 09:00
Plats: Remium, Kungsgatan 12-14, Stockholm
Förtäring: Kaffe/te & smörgås

Anmalan

Informationsmemorandum och teckningssedel kan erhållas via Remium Nordic AB, klicka här:
  

Information kan även erhållas från Remium Nordic AB, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm, telefon 08- 454 32 70 eller via www.remium.com, www.nordnet.se eller www.talkpool.com