UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Hifab, JLT Mobile, Lagercrantz (Q4), Moberg Pharma & MSC Group

15:40 / 9 maj 2016 Article

aktier

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Hifab: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 112,6 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 1,5 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå negativt till 0,3 MSEK.


 

Lagercrantz: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 835,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,5 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå  till 90,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,8%.


 

JLT Mobile Computers: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 26,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8 %. 


Moberg Pharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 58 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 20,7 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,3 %. 


MSC Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 45,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 288,9 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,5 %.