UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Greater Than, Magnolia Bostad, Mindmancer, NFO Drives & SJR

16:44 / 16 maj 2016 Article

aktier

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Greater Than: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 1,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå negativt till -2,5 MSEK


Magnolia Bostad introduce.se aktieanalys 

Magnolia Bostad: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 255,9 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 131,7 MSEK.


Mindmancer: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 90,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå negativt till -1,1 MSEK.


NFO Drives: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 6,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,2%


SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 92,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,7%