UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - G5 Entertainment, Railcare & Trention

13:51 / 6 maj 2016 Article


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

G5 Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 99 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,4 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,7 %


RailcareRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 88 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 28 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 16 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,2 %. 


TrentionRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 54 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 22 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,1 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal.