UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Elverket Vallentuna, Motion Display, Nordic Leisure, Opus Group & Vigmed

16:24 / 11 maj 2016 Article

aktier

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Elverket Vallentuna: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 121,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -13% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå  till 12,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,4%.


 

Motion Display: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 5,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 79% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -15,9%. 

Fortsatt fokus ligger på hur USA-satsningen fortsätter att utvecklats och bolaget följer upp med fler ordrar.


 Nordic Leisure

Nordic Leisure: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 61 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 167,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,7%. 


Opus Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 en nettoomsättning om 406,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,5%.

Ska bli intressant att se  hur mycket Pakistan och Chile bidragit i kvartalet.


Vigmed: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 1,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -9,1 MSEK.

Efter förseningar så är fokus på om tillväxten kommer igång och om bolaget lyckas hålla kostnaderna under kontroll.