UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Clavister, ITAB, Kentima (Q3 2015/16), Vitec

14:55 / 10 maj 2016 Article

aktierHandelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Clavister
: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 15,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 48,7 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -17 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal. 


 ITAB Shop Concept: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 1254,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 120,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,6 %


 

 

Kentima: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 2015/16 en nettoomsättning om 8,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22,4 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,5 %.


 


Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 164,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,6 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 26,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16,2 %.