UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - BioGaia, Catella, Cavotec & Generic

15:28 / 9 maj 2016 Article

aktierHandelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 125 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 10 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 38,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 31 %. Catella: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 400 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 3,1 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,5 %. 


Cavotec introduce.se aktieanalys

Cavotec: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 50,5 MEUR vilket motsvarar en tillväxt om 22,6 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå negativt till 0,9 MEUR.


Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 29,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,4 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 %