UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Bayn Europe

16:06 / 23 maj 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

 
Bayn Europe: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 65,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,2 MSEK.

Lyssna nedan på VD Lucy Dahlgren när hon berättar om den senaste tidens händelser och den pågående nyemissionen.