UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - Addtech (Q4), Amasten, Boule Diagnostics, Briox, Caperio & CTT Systems

16:24 / 11 maj 2016 Article

aktier

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2015/16 en nettoomsättning om 1651,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -9,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå  till 118,4 MSEK. Observera att segmentet AddLife har knoppats av och därav minskad omsättning. 


 

Amasten: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 64,6 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 26,5 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 41%. Förvaltningsresultatet förväntas bli 12,1 MSEK. 


 

Boule Diagnostics: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 80,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7%. 

Arbetet med effektivitetsförbättringar fortsätter under 2016. Bevaka R&D-kostnaderna och om marginalen går i rätt riktning.


Briox: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 0,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 103,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4 MSEK.


Caperio: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 153,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -2,3%


CTT Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 57,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 17,3%