UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - 2E Group, Arise, CellaVision & Doro

15:53 / 2 maj 2016 Article


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

2E GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 259,7 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -4,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,7%

AriseRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 98,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 29,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 34,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 34%

CellaVisionRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 57,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 22,5%. Viktigaste parametern i rapporten blir enligt oss försäljningstillväxten som varit vikande, sett till humanlaboratorier, under 2015. 

DoroRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 475 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 39,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,0%. Som vanligt är orderingången väldigt intressant och våra förväntningar här är 480 MSEK vilket skulle motsvara en tillväxt på 13% y/y. Värt att notera är att jämförelsekvartalet 2015 innefattade en EO-kostnadspost på 27 MSEK.