UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 - Stendörren

19:14 / 17 maj 2016 Article

aktier

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

Stendörren: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 hyresintäkter om 106 MSEK. Driftnettot förväntas uppgå till 72,5 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 68,5%. Förvaltningsresultatet förväntas bli 40 MSEK. 

Bolaget presenterar sin rapport hos Remium/Introduce.se den 19 maj kl 08.00. Anmälan går att göras via denna länk. Besök bolagets Introduce-sida för analyser och intervjuer. Nedan kan du lyssna på en intervju med VD Fredrik Bodin och CFO Magnus Sundell som spelades in efter Q1-rapporten.