UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 - Botnia Exploration & Brighter

15:22 / 19 maj 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 aktier


brighter introduce.se aktieanalys

 

 

Brighter: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå negativt till -2,6 MSEK. 

Lyssna nedan på VD Truls Sjöstedt där han sammanfattar det gångna året, beskriver hur arbetet fortlöper med Actiste, berättar om jDome och affärsläget just nu samt svarar avslutningsvis på frågan om det finns potential inom fler än nuvarande kundsegment för jDome.


Botnia Exploration introduce.se aktieanalys

Botnia Exploration: Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå negativt till -1,3 MSEK. 

Vi hoppas kunna publicera en videointervju med Botnias VD Bengt Ljung inom kort.