UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 - Avensia

16:56 / 18 maj 2016 Article

Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.


 

 
AvensiaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 27,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,5%

Lyssna nedan på VD Robin Gustafsson när han efter förra kvartalet summerade de senaste händelserna för bolaget: