UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognos Q1 - Allenex

16:38 / 4 maj 2016 Article


Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

AllenexRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 36,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 16%. Observera att bolaget tidigarelagt sin rapport från 19 maj.