UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bevakat bolag på Introduce - Nuevolution

10:39 / 23 maj 2016 Article

Vi välkomnar idag Nuevolution som nytt bevakat bolag på Introduce.

Nuevolution introduce.se aktieanalys

Nuevolution är ett bioteknikföretag med bas i Skandinavien vars mål är att ta fram läkemedel baserade på små molekyler (orala/tablettformulerade) inom onkologi, immunonkologi och inflammatoriska sjukdomar.  Grunden för Nuevolutions framgångar ligger i bolagets internt utvecklade drug discovery plattform, Chemetics®, en patentskyddad läkemedelsplattform som möjliggör effektiv upptäckt av nya små molekyler som adresserar sjukdomar inom terapeutiska fokusområden. De riskminimerande fördelarna med plattformen, jämfört med andra konventionella bioteknikföretag, är förkortade tidscykler, lägre forskningskostnader samt möjlighet till kontinuerliga intäktsströmmar. Företaget grundades i maj 2001 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn med omkring 40 heltidsanställda.

Plattformen Chemetics® har historiskt sett använts i 15 samarbetsavtal som genererat intäkter avseende teknik i profilerade partnerskap med världsledande läkemedelsföretag som Novartis, Merck & Co, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Janssen Biotech och Lexicon Pharmaceuticals, med realiserade intäkter om 395 MSEK. Dessutom har Nuevolution samarbeten med onkologiska forskningsinstitutioner såsom Cancer Research Technology (CRT) och the Institute of Cancer Research (ICR). Inom ramen för dessa samarbeten studerar Nuevolution, tillsammans med CRT och ICR, nya mekanismer för behandling av cancersjukdomar.

Nuevolutions pipeline av forskningsprogram har för avsikt att nå avtalsskede redan efter två och ett halvt till fyra år. Detta är möjligt främst i områdena inflammation och onkologi, med möjliga avtalsskeden redan när programmen når preklinisk fas eller fas I. Under 2016-2018 räknar bolaget med att utveckla fem till sex program med affärsmöjligheter varav tre till fyra för utlicensiering och ett till två för egen utveckling, vilket bidrar till genererade intäktsströmmar. Dessa parallellt utvecklade program sker i enlighet med bolagets uttalade affärsmodell ”multiple shots at goal", vilket begränsar riskexponeringen till enskilda projekt.

Sedan december 2015 är bolaget noterat på svenska Nasdaq First North Premier med tickernamn NUE.

För dig som vi läsa mer om bolagets verksamhet och bakgrund, tryck här.

Läs den inledande analysen här

Du kan lägga till bevakning på artiklar om Nuevolution via vår prenumerationstjänst

Intervju

Nuevolutions VD Alex Haahr Gouliaev börjar med att ge en kort beskrivning av bolagets verksamhet. Därefter svarar han på frågor om vilken skillnader som finns mellan Nuevolutions drug delivery-plattform Chemetics jämfört med plattformar från andra traditionella bioteknikföretag, förklarar bolagets affärsstrategi "multiple shots at goal", affärsmodellen för bolagets egna forskningssprogram och huvudorsakerna till forskningsområdena inom cancer- och inflammatoriska sjukdomar. Till sist ger han status på Nuevolutions nuvarande pipeline av program och hur bolagets finansiella situation ser ut.