UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans bolagshändelser på Introduce.se

17:30 / 22 april 2016 Article

Introduce.se


Vi försöker i slutet av varje vecka sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.sebrighter introduce.se aktieanalys

Veckan startade här på Introduce.se med en videointervju för Brighters VD Truls Sjöstedt. Han sammanfattar det gångna året, hur arbetet fortlöper med Actiste, berättar om jDome och affärsläget just nu samt svarar avslutningsvis på frågan om det finns potential inom fler än nuvarande kundsegment för jDome. Här nedan kan du se videointervjun, för er som föredrar ljudfiler från soundcloud så finns det under videointervjun. 


   

Denna vecka  publicerade vi en teknisk analys för Arcam, detta är en uppföljning för en teknisk analys som vi publicerade i mars. 


Analytikerkommentarer

Arcam: Bolaget släppte Q1-rapporten i torsdag, nedan finner ni ett utdrag från analytikerkommentaren för rapporten.

''Arcam levererade 14 system (9) mot vårt försiktiga estimat om 11. Försäljningen uppgick till 159,9 MSEK (111,4) motsvarande en tillväxt om 43% (REM est 140 MSEK). Bruttomarginalen var något under såväl vår som konsensus prognos men är ett rejält lyft från bottennoteringen föregående Q1 och uppgick till 30,6% (25,4). Opex kom in i linje med våra estimat och EBIT således över vår prognos men strax under konsensus. Orderboken uppgick till 19 system vid periodens utgång vilket gör att vi möjligtvis kommer att sänka våra estimat något för nästa kvartal men inte längre ut på kurvan.''


Consilium: Bolaget kom idag med nyheten om att de har förvarat 79% av aktierna i Micropack. Vår analytiker srkev även med en kommentar om förvärvet:

’’Consilium har under de senaste åren gjort ett stort antal mindre förvärv. Dagens transaktion där man köper 79% av aktierna i Micropack som utvecklar avancerade flamdetektorer till olje- och gasindustrin är betydligt större. Bolaget hade 2014/15 en omsättning på 95 MSEK och ett rörelseresultat på 38 MSEK. Rörelsemarginalen skulle med ovanstående siffror uppgå till 40%.

Köpeskillingen uppgår till 222 MSEK (exklusive nettokassa), vilket skulle innebära att man köper hela bolaget på en multipel om 7x rörelseresultatet. Även om resultatet skulle försämras under innevarande år till följd av olje- och gasindustrins problem borde detta avsevärt understödja vinsttillväxten per aktie. Speciellt med tanke på de synergivinster som bör finnas.

Finansieringen sker via kontant betalning om 168 MSEK och säljarfinansiering om 54 MSEK. Efter nyligen upptaget obligationslån är detta inget problem för Consilium.’’


FormpipeOmsättningen uppgick till 87,3 MSEK (84,3) vilket var i linje med vårt estimat om 86,6 MSEK. EBIT blev 2,8 MSEK (5,9). Detta var under vårt estimat om 6,7 MSEK. Resultatavvikelsen förklaras till del av 2 MSEK i lägre aktiveringar än vi räknat med i vårt estimat. 

Vi publicerade även en ny analys för Formpipe denna vecka. Vår analytiker estimerar att bolagets EBITDA hamnar på 75 MSEK (2016e) samt 81,9 MSEK följande år. Detta motsvarar en justerad EBITDA-marginal om 20,8 % (2016e) och 22 % (2017e). Bolaget handlas nu till 24,4x EV/EBIT 2016e. Formpipe har även en direktavkastning om 1,8 %. 


Studsvik: Nedan finner du ett utdrag ifrån artikeln - Analytikerkommentar på försäljning av affärsområdet avfallshantering Studsvik handlas till 1,3x P/B 2016e.

''Transaktionen omfattar Studsviks tillgångar och anläggningar utanför Nyköping och anläggningen i Workington i Storbritannien. Köpare är Franska EDF, en av världens främsta energikoncerner och köpeskillingen är på skuldfri basis 355 MSEK före vissa skuldjusteringar. Transaktionen kommer att generera ett positivt kassaflöde på cirka 225 MSEK och ge ett nettoresultat på cirka 115 MSEK. Med anledning av affären styckas en liten del av Studsviks område utanför Nyköping av till EDF (mindre än en femtedel), men majoriteten av marken kommer fortsatt att vara i Studsviks ägo vilket är positivt.'' 


Nexstim

Nexstim CFO Mikko Karvinen talks about the background for stopping the Phase III trial, the second interim analysis from the DSMB. He also describes what it means that both the active NBT and sham group showed similar response. He lastly gives a brief update on the current financial situation and the plans going forward.

 

I torsdags publicerade vi en ny analys för Proact. Vi estimerar att bolaget kommer presentera en omsättning om 2730 MSEK (2016e) samt 2786 följande år (2017e). Justerad EBITDA-marginal förväntas hamna på 4,8% 2016e samt 5,2% 2017e. Detta motsvarar ett EBITDA resultat om 150 MSEK 2016e samt 170 MSEK följande år. Bolaget handlas till 10,3x EV/EBIT 2016e. 


 enzy

Enzymaticas VD Fredrik Lindberg inleder med att först berätta om huruvida han var nöjd med utfallet i Q1. Därefter svarar han på frågor om det går att göra ytterligare besparingar efter det pågående besparingsprogrammet som förbättrade resultatet i Q1, berättar om den nya patientstudien och om det går att kvantifiera kostnader för den och hur försäljningen ser ut i Storbritannien. Avslutningsvis berättar han vad pengarna från den fullt garanterade företrädesemissionen skall användas till och vilka nya marknader Enzymatica tittar på främst i och med bolagets expansionsplaner. Nedan finner du intervjun i ljudformat från Soundcloud.

I onsdags offentliggjorde vi även en ny analys för Enzymatica. Vi estimerar att bolagets omsättning hamnar på 39,7 MSEK (2016e) samt 55,6 MSEK (2017e). Detta motsvarar en omsättnings tillväxt om 42 % detta år och 40 % 2017. 


 Analytikerkommentar

 atrium ljungberg introduce aktieanalys

Atrium Ljungberg: I fredags offentliggjorde bolaget Q1-rapporten. Samma dag publicerade vi en analytikerkommentar för rapporten. Förvaltningsresultatet före värdeförändringar om 223 MSEK  var i linje med Remiums samt SMEs förväntningar. Detta var i nivå med resultatet för motsvarande kvartal föregående år.

Orealiserade värdeförändringar var enbart 14 MSEK, vilket var under förväntningarna speciellt i ljuset av de värdeförändringar som bolag som Klövern och Castellum rapporterat. VD annonserar ökad investeringstakt och bolaget ska under 2016 nå upp till det årliga investeringsmålet om 1 mdkr. 

Det som fångar vårt intresse i rapporten är att bolaget ska bygga totalt 2 000 bostäder under de närmaste åren – både hyres- och bostadsrättslägenheter. Det kan t ex jämföras med JM som på ett år producerar ca 3 500 bostäder. Atrium Ljungberg blir därmed ännu ett av de fastighetsbolag som på allvar ger sig in på bostadsområdet

Bolaget reviderar upp prognosen för resultatet före värdeförändringar från 900 till 925 MSEK för helåret. Med tanke på ledningens traditionellt försiktiga prognoser var vårt estimat redan före dagens höjning 950 MSEK.

Bolaget handlas till 1,3x P/B. Aktien har även en direktavkastning om 3,4%. 


Seamless: Denna vecka publicerade Seamless Q1. I samband med detta offentliggjorde vi även en analytikerkommentar. Nedan finner ni ett utdrag från analytikerkommentaren.

Omsättningen uppgick till 61 MSEK (57). Vårt estimat var 69 MSEK. Större delen av avvikelsen förklaras av den lägre omsättningen i lågmarginalaffären Distribution. Här meddelar dock ledningen att de räknar med klart högre tillväxt under resterande delen av 2016. EBIT blev -24 MSEK (-32) vilket var i linje med vårt estimat.


Sportamore logo

Sportamore

Sportamore: Bolaget presenterade Q1 idag. Vi publicerade även en analytikerkommentar i samband med detta. Omsättningen uppgick till 145 MSEK (104) och bolaget växer med 40%. Vi hade räknat med en tillväxt om 50% och en omsättning om 157 MSEK. Bruttomarginalen förbättrades till 35% (33,2) där vi hade räknat med 33%. Rörelseresultat uppgick till 1 MSEK (-16,6) och slår våra estimat då vi räknade med -4,6 MSEK. EPS uppgick till 0,12 SEK (-1,94) gentemot vår prognos om -0,53 SEK. Sportamore lyckas bibehålla en hög tillväxt och tjänar nu även pengar i det säsongsmässigt svagaste kvartalet.  Bolaget handlas till 33,8x EV/EBIT. 


 

Eolus Vinds VD Per Witalisson sammanfattar inledningsvis räkenskapsårets andra kvartal. Därefter svarar han på frågor om bakgrunden till och möjligheterna att satsa mer på drift- och förvaltningstjänster, hur bolagets projektpipeline ser ut för andra halvåret 2015/16, vad Eolus avser att göra med den starka balansräkningen med en nettokassa om 200 MSEK samt berättar avslutningsvis vilka trender han ser på vindkraftsmarknaden i nuläget. Bolaget handlas till 6,1x EV/EBIT 2016e. 


Idag offentliggjorde MSAB sin Q1. Samma dag publicerade vi en analytikerkommentar för rapporten. Omsättningen uppgick till 46,8 MSEK (50,5), vi räknade med 49,6 MSEK. MSABs rörelseresultat blev 5,3 MSEK (12,8) vilket var långt under vår prognos om 10,5 MSEK. MSABs resultatmiss förklaras dels av de 2,8 MSEK i lägre omsättning än väntat. Dessutom var bruttomarginalen något lägre än väntat, sannolikt på grund av en hög andel Field Version i försäljningsmixen. Personalkostnaderna som var något högre än väntat bidrog också. Valutaeffekter har påverkat omsättningen negativt med cirka 1% under kvartalet. Vi hade räknat med en något större negativ påverkan. 

Bolaget handlas till 14,4x EV/EBIT 2016e. Aktien har även en direktavkastning om 4,8%. 


Kommande utdelningar - vecka 17

 

Vi listar kommande veckans förväntade utdelningar bland de bevakade bolagen på Introduce.

*X-datumet visar första handelsdagen då aktien handlas exklusive utdelning, d.v.s. du måste ha köpt aktien senast handelsdagen innan för att få rätt till utdelningen. På motsvarande sätt kan du först sälja innestående aktier tidigast på x-datumet om du önskar avyttra och ändå erhålla utdelningen. Teoretiskt sett kommer således bolagets förväntade utdelning att särskiljas från aktiekursen på x-datumet.

**Baserad på stängningskursen från föregående handelsdag (14 april 2016).


Teknisk analys

Vår tekniska analytiker tittade idag på OMXS30 som verkar visa Negativa formationer. Klicka här för att läsa hela analysen.

OMXS30, bear trend, börsen 


Peter kommenterar

 

Peter Malmqvist Remium Chefsanalytiker

Peter kommenterar är en ny artikelserie på Introduce där vår chefsanalytiker kommenterar ett börsrelaterat ämne. Denna vecka heter artikeln - Varning för inflationen

inflation


introduce.se aktieanalys insider

Uppdaterade ägarlistor på Introduce.se

En gång i kvartalet uppdaterar vi bolagens ägarlistor där de tio största ägarna listas. Genom att bevaka de ägarförändringar som sker hos bolagen kan investerare dra fördelar i marknaden. I väntan på det första kvartalets rapporter kan ni nu studera bolagens ägarförändringar per 31 mars 2016. Notera att vi kan invänta uppgifter ifrån ett fåtal bolag, innan även de uppdateras. Ni hittar bolagens huvudägare hos vardera bolagssida under ”Kalender & Ägare”.

 


 

introduce.se aktieanalys remium

Nästa vecka så har vi presentationer med Atrium Ljungberg, Elos Medtech, Everysport och Nexstim. Glöm inte att anmäla er till dessa luncher.  


Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig helg. Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.