UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ATRLJ, MSAB & SPOR

11:28 / 21 april 2016 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Atrium LjungbergRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 hyresintänkter om 524 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,8% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 225,8 MSEK samt ett driftnetto om 341,1 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 65%

Micro SystemationRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 49,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 2,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 21,1%. Vi bedömer att omsättningen påverkas negativt med 5 % till följd av valutaeffekter.

SportamoreRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 156,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 51% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -2,9%.