UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - HMS, MCNH, UFLX, VBG & VITR

15:57 / 25 april 2016 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

HMS NetworksRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 194,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 36,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,6%

Medica NordRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 22,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,2%.

UniflexRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 304,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%.

VBG GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 367,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 39,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,7%.

VitrolifeRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 184,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 50,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 27,5%.