UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - FPAR, IVSO, NOLA, PRIC & TAGM

17:55 / 27 april 2016 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

FastpartnerRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 hyresintänkter om 309,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,6% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 140 MSEK samt ett driftnetto om 204,6 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 66,1%

Invisio CommunicationsRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 70,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 23% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 17 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 24,1%

NolatoRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 1 056,5 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -1,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 106,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,1%.

PricerRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 165,2 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 12% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,7%

TagMasterRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 26,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 39,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.