UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - CCOR, DIST, DIOS, ELOS & GHP

15:57 / 25 april 2016 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Concordia MaritimeRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 219,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 48,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 22,2%

DistITRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 374,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%.

DiösRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 hyresintänkter om 319,3 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 1,8% jämfört med samma period föregående år. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 104,5 MSEK samt ett driftnetto om 171,8 MSEK, motsvarande en överskottsgrad om 54%

Elos MedtechRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 144,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 36,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 15,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 10,5%.

GHPRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 226,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.