UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - BRE2, CBTT, ELEC, ELAN & EURO

17:41 / 27 april 2016 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Bredband2Remiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 101,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,9%

Christian Berner Tech TradeRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 99,8 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,9%.

Electra GruppenRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 360 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om -3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,9%.

ElandersRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 1 022 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 65,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,4%.

EuroconRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 52,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 8,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8,9%.