UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ARCM, EOLU (Q2 15/16), MEAB & OS

17:40 / 20 april 2016 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ArcamRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 140,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 26,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3,9%

Eolus VindRemiums analytiker förväntar sig under Q2 2015/16 en nettoomsättning om 422,9 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 43,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 62,5 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 14,8%.

Malmbergs ElektriskaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 169,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 31,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,3%.

OrasolvRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 24,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,1 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 0,6%.