UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q1 - ANOD, MSON, POOL, PROB & SINT

15:06 / 26 april 2016 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Addnode GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 542 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 31,6 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,8%. Speciellt intressant i rapporten blir eventuella kommentarer kring intäktsmodellbytet i Autodesk.

MidsonaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 348 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,8%.

PooliaRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 204,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,5% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8%. Det blir intressant att se om förbättringarna fortsätter i den svenska verksamheten samt om de höga marginalerna kan bibehållas i Tyskland.

ProbiRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 68,9 MSEK vilket i stort sett är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 23,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 33,7%.

SinterCastRemiums analytiker förväntar sig under Q1 2016 en nettoomsättning om 21,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 32,6%. Vi såg en viss lageruppbyggnad under Q4 vilken borde ha normaliserats i första kvartalet och bolaget borde därmed vara tillbaka på sin stabila vinsttrend.