UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Introducebolag med god omsättningstillväxt och ett EV/EBIT om högst 15

11:49 / 14 april 2016 Article

prognoser

Varje vecka publicerar vi med hjälp av vår Screener listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium.

Denna vecka har vi screenat fram bolag på Introduce med omsättningstillväxt om minst 15 % och ett EV/EBIT om högst 15 (2016E) sorterat efter börsvärde. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på vår Screener och/eller det bolag du är intresserad av. Kursdatan är fördröjd 15 minuter. 

Nedan finner du även mer information om de topp tre screenade bolagen. 

 


Den 18 februari publicerade vi en analys för Doro. Nedan finner du ett utdrag från analysen:

’Imponerande avslut på 2015. Nettoomsättningen under 2015 ökade med 44% jämfört med föregående år och exklusive förvärvade Caretech uppgick ökningen till drygt 30%, vilket innebär att även Doros mer traditionella mobilverksamhet fortsätter utvecklas på ett imponerande sätt. Tittar vi på Doros försäljningsutveckling under 2009-2015 har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 25% per år, vilket är klart över bolagets tillväxtmål. Det som överraskade stort i Q4-rapporten var den starka orderingången om 527 MSEK, vilket motsvarade en ökning om 44% jämfört med motsvarande kvartal ifjol. Det överträffade vår prognos med 20% och indikerar att försäljningen under Q1 2016 kommer vara på hög nivå.’’

Bolaget handlas nu till EV/EBIT 10,9x 2016e. P/E multipeln ligger på 14 detta motsvarar en PE/G siffra på höga 1,78. Doro har även en direktavkastning om 1,3%. 


Förra veckan publicerade vi en teknisk analys för eWork. Där vi informerade läsarna om hur fib-nivåer kan användas. Här finner du ett utdrag från analysen:

'’Fib-nivåer kan användas för att få en uppfattning om vart rekyler slutar. Förra året under november och oktober månad så genererade aktien en stark uppgång på cirka 35 %, den 16 november reagerade kursen på detta och började rekylera ner. Aktien vände ner och noterades två dagar under 61,8 % fib-nivån, därefter vände kursen upp och tre månader senare så fick eWork en toppnotering på 87 kr. Uppgången från 61,8 % fib-nivån till toppnoteringen var en uppgång på cirka 50 %. Fib-nivåer kan även kombineras med andra indikatorer för att få en tydligare teknisk uppfattning.’’

eWork handlas nu till 14,9x EV/EBIT 2016e. Bolaget har även en direktavkastning om 4,3%. 

 


Magnolia Bostad introduce.se aktieanalys

Förra månaden offentliggjorde vi en analys för Magnolia bostad. Bolaget handlas nu till EV/S 3,3x 2016e. Magnolia kommer i år att dela ut 1,00 kr per aktie, motsvarande en direktavkastning om 1,6 %. Nedan finner du ett utdrag från vår senaste analys:

’’Justerat resultat i linje med prognos. Omsättningen uppgick under det fjärde kvartalet till 397 MSEK (128). Vår prognos var 331 MSEK. Rörelseresultatet blev under samma period 96 MSEK (52). Detta inkluderar 33 MSEK i reservation kopplat till kostnadsrisken för det hävda avtalet avseende projekt Huvudkontoret. Om man justerar för ovan var resultatet i linje med vårt estimat. Under kvartalet har Magnolia avyttrat tre projekt innefattande totalt 932 hyresrätter om knappt 54 000 kvm ungefär till lika delar fördelade mellan Uppsala, Malmö och Helsingborg. Totalt under 2015 har drygt 1600 lägenheter sålts varav cirka 1400 hyresrätter och resterande del bostadsrätter.’’