UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sammanfattning av den senaste insynshandeln hos Introducebolagen

16:25 / 14 mars 2016 Article

prognoser

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Atrium Ljungbergs VD Annica Ånäs har ökat sitt innehav till 1 600 aktier efter ett köp om 500 st.

Hos Cavotec har styrelseledamoten Stefan Widegren sålt 350 000 aktier, samtidigt som Fabio Cannavale köpt lika många. 

I Elos Medtech har den juridiska personen Venova AB köpt 2 018 aktier och äger efter det 67 574 st. Bakom bolaget finns insynspersonerna Maria Rosell (större innehavare), Lars Öster (större innehavare) och Thomas Öster (styrelseledamot). Thomas Öster har även privat ökat till 61 000 aktier genom att köpa 1 000 st.

Claes Ruthberg, styrelseledamot i eWork har sålt 10 000 aktier. Efter försäljningen äger han fortfarande 400 000 st.

I Generic har tidigare styrelseledamoten Peter Ragnarsson via bolag köpt 144 060 aktier.

I Hifab har bolagets nytillträdde VD Patrik Schelin ökat sitt innehav med 15 000 aktier och äger därefter 100 000 st.

Jays PR-chef Urban Kindhult har köpt 7 494 aktier under våt mätperiod och äger 121 282 st efter transaktionen. Dessutom har Anette Rasch, närstående person till styrelseledamot Guntis Brandis sålt 93 707 st med ett återstående innehav om 1 302 925 st.

I JLT Mobile Computers har styrelseledamoten Ulf Ahlén via bolag ökat med 6 050 aktier och äger därefter 119 050 st.

I Kentima har styrelseledamot Peter Ahlgren investerat i bolaget och köpt 25 000 aktier. 

Örjan Gatu, styrelseledamot i Micro Systemation har minskat till 429 908 aktier genom att sälja 110 000 st.

MedCaps styrelseledamot, Anders Hansen, har köpt 15 000 aktier och ökar därmed sitt innehav till 549 109 st.

Railcares styrelseledamot Tomas Säterberg har gått in i aktien och köpt 3 724 st.

SJR:s VD Per Ogunro har varit aktiv på säljknappen den senaste perioden och sålt totalt med 119 357 aktier under 13 olika tillfällen i vår mätperiod. Hans innehav (inkl. familj) uppgår därefter till totalt 1 144 681, vilket motsvarar nästan en tredjedel av bolagets kapital.

Vigmeds Jörgen Hager och  Magnus Hivert, som bägge jobbar på bolagets utvecklingsavdelning, har köpt 3 000 resp. 2 700 aktier.  Jörgen äger därefter 50 000 st och Magnus 5 000 st efter dessa transaktioner.