UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser - Clavister (Q4 2015) & Sectra (Q3 2015/16)

15:25 / 7 mars 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

ClavisterRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 26,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -10,6 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal. 

SectraRemiums analytiker förväntar sig under Q3 2015/16 en nettoomsättning om 270,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 35,9 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 13,3%.