UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Veckans främsta bolagshändelser och nyheter på Introduce.se

17:31 / 19 februari 2016 Article

Introduce.se

 

 Vi försöker under rapportperioden sammanfatta de största händelserna hos bolagen på Introduce.se


 

Vi inledde årets mest hektiska rapportperiod med att publicera en videointervju med Midsonas VD Peter Åsberg. Han sammanfattar året och kommenterar försäljningen av riskakor samt förvärvet av Urtekram. Vi förväntar oss att bolaget ska växa med 19% 2016 och ge en utdelning på 1,20 kr, det motsvarar just nu 4% i direktavkastning. Bolaget handlas till PE 13.


Pricer kom med sitt bokslut förra veckan samtidigt som de gav en lunchpresentation hos oss. Man kan se VD Jonas Vestin på en intervju här, eller lyssna på honom nedan. Han berättar om bolagets digitala lösningar och hur han ser på marknaden för stunden.

Vi har även publicerat en uppdaterad analys på bolaget. Vi tror bolaget kommer få samma omsättning 2016 men med ett bättre rörelseresultat. Rörelsemarginalen ökar från 5,5% till 7,3%. Bolaget handlas till cirka EV/EBIT 12.


Förra veckan såg ni intervjun med JLTs VD Per Holmberg och nu finns även en ny analys att läsa. Vi tror att bolaget växer med cirka 11% 2016 och aktien handlas till cirka EV/EBIT 6.

JLT


 

Nedan summerar BioGaias VD Peter Rotschild 2015 och beskriver också vad som låg bakom det lite svagare fjärde kvartalet. Vidare beskrivs utvecklingen på den brasilianska marknaden i mer detalj, han berättar också vad som måste till för att bolaget skall nå tvåsiffrig tillväxt även under 2016. Intervjun berör också utdelningen av IBT och varför den genomförs samt hur den ligger till tidsmässigt. Avslutningsvis ger han sin syn på både möjligheter och utmaningar under 2016.

Vi har även publicerat en ny analys med bolaget där vi tror att omsättningen ökar med 5,3% 2016 samtidigt som marginalen ökar från 32,7% till 33,5%. Just nu handlas bolaget till cirka EV/EBIT 19 och en direktavkastning nära 3%. 


Lovisagruvan publicerade sitt bokslut den 4 februari och ett pressmeddelande den 8 februari där man förklarade att leveranserna till Boliden Garpenberg har upphört. Vi är ute med en ny analys på bolaget där underrubrikerna är, Gruvmarginalen fortsatt relativt stabil, Nya anrikningsalternativ undersöks och Estimatrevideringar.


 

Formpipe presenterade sitt bokslut förra veckan och höll en lunchpresentation hos oss. Vi har nu publicerat en analys på bolaget som handlas till cirka 17 EV/EBIT. Nedan kan ni se VD Christian Sundin berätta om det fjärde kvartalet 2015 och svara på frågor om vad de två erhållna ordrarna under 2016 betyder för bolaget under innevarande år och framöver, bakgrunden till försäljningen av konsultverksamheten i Danmark samt avslutningsvis vilka förväntningar han har på Formpipe under resten av 2016.


Förra veckan publicerade vi en intervju med Addtechs VD Johan Sjö. Nu finns även en analys ute där vi lyfter fram den fortsatta omsättningstillväxten och att Norge fortsätter tynga. Sedan tidigare är det känt att Addtech delar ut och noterar AddLife, klicka här för att läsa mer om detta.


 

3D-printingbolaget Arcam har nyligen rapporterat det fjärde kvartalet och vår analytiker har uppdaterat sin analys. Vi tror bolaget växer med cirka 30% både 2016 och 2017, samtidigt som rörelsemarginalen förbättras. Nedan ett utdrag ifrån analysen:

"I slutet av 2015 fick Arcam sin största order hittills, om 10 system från GE:s dotterbolag Avio Aero i Italien. Avio hade sedan tidigare ett tiotal system, och systemen kommer bl.a. att användas för tillverkning av turbinblad."

arcam

 


I tisdags skickade vi ut en uppdaterad analys på CTT Systems. Vår analytiker skriver bland annat om ökad VIP- och eftermarknadsförsäljning, att befuktarna avväger avfuktarna och att högmarginalprodukternas andel ökar. Vi tror att bolaget växer med 16,3% 2016 och ökar marginalen till 17,7%. Detta innebär att vinsten per aktie går från 1,73 till 2,43 kr. Bolaget delar ut 0,70 kr i år och vi förväntar oss 1 kr nästa år. 


 

CellaVision kom med sin bokslutskommuniké förra fredagen och vi har följt upp med en sedvanlig analys. Vi tror bolaget växer med 4,5% 2016 och gör en vinst per aktie på 2,14 kr. Det innebär just nu en ungefärlig EV/EBIT på 17x. Nedan några ord ur analysen:

"CellaVision har tidigare kommunicerat att EBIT för helåret skulle uppgå till 65 MSEK, vilket också blev utfallet. Bokslutskommunikén för 2015 blev därmed tämligen odramatisk. För helåret uppgick nettoomsättningen till 239 MSEK, vilket motsvarade en ökning om 10% jämfört med föregående år men exklusive positiva valutaeffekter om ca 24 MSEK var omsättningen oförändrad. Rensat för veterinärorder om 30 MSEK under 2015 och 12 MSEK under 2014 minskade emellertid omsättningen med ca 10% under 2015, vilket speglar en vikande försäljning till humanlaboratorier i Nordamerika och Kina"


 

Investmentbolaget som i huvudsak investerar i Östeuropa kom med sin bokslutskommuniké förra veckan. Vi har publicerat en analys där vi kommenterar den ökade substansen, att ECEX blir självständigt och rabatten. 

EXCEX


 

introduce.se aktieanalys insider


Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Ni kan läsa artikeln här. Nedan är ett urval av de transaktioner som stack ut:

2E Group har bolagets nytillträdde VD och koncernchef Pelle Mattisson köpt 5 000 aktier och äger 15 924 st efter transaktionen.

Bredband2 flaggade bolaget nyligen att styrelseordförande Anders Lövgren har förvärvat ytterligare 1 000 000 aktier. Han innehav uppgår därefter till 111 000 000 aktier, vilket motsvarar ca. 16 % av aktiekapitalet. Läs bolagets pressrelease här.

 


 

VBGs bokslut kom i förrgår och vi var snabbt ute med en kommentar på rapporten. Vi följer upp senare med en uppdaterad analys. Nedan är ett utdrag från kommentaren:

"Omsättningen uppgick till 323 MSEK (303), motsvarande en ökning om 6,5% men rensat för förvärv och valuta sjönk omsättningen med 2%. Justerad EBIT sjönk till 25 MSEK (32) vilket var en bit under vårt estimat om 42 MSEK.

Bakom avvikelsen ligger framförallt divisionen Ringfeder Power Transmission med en negativ organisk försäljningsutveckling om 14% och ett justerat rörelseresultat på -2 MSEK (6). Segmentet tyngs generellt av utvecklingen inom gruv-, stål och oljeindustrin samtidigt som nyligen förvärvade Henfel påverkas negativt av inbromsningen i Brasilien."


 

 

Moberg Pharmas VD Peter Wolpert gästades oss i förrgår och spelade in en videointervju (finns även som podcast).  Han ger inledningsvis en kort beskrivning av bolaget. Därefter svarar han på frågor om han ser någon ljusning för receptfria produkter på den amerikanska marknaden under 2016, orsaken till den lägre bruttomarginalen under Q4, vad som väntas härnäst för BUBI efter den positiva fas II-studien, det senaste kring MOB-015 samt avslutningsvis vad Moberg Pharma planerar göra med pengarna från det emitterade obligationslånet om 300 MSEK.

 

 


Enzymatica höll en presentation hos oss i veckan och vi har nu publicerat en uppdaterad analys. Vår analytiker skriver om tillväxtstrategin och höjer sina kostnadsprognoser.

 


 

Vi publicerade igår en uppdaterad analys på Tethys Oil där vi skrev om ett positivt rörelseresultat trots oljeprisfallet. Analytikerna skriver också om produktionstillväxten och justerar sina estimat.


Vi tyckte Doro hade ett imponerande avslut på 2015 och har publicerat en analys med exakt den rubriken. Vi skriven även om Care som visar tillväxt samt förvärvet i Norge vars pressmeddelande man kan läsa här. Vår analytiker tror bolaget växer med 17% 2016 och höjer sin rörelsemarginal från 5,2% till 8,0%. Det innebär att VPA går ifrån 2,74 till 5,43 kr, en EPS-tillväxt på 98%. Bolaget handlas till cirka EV/EBIT 10. Nedan några ord från analysen:

"Tittar vi på Doros försäljningsutveckling under 2009-2015 har den genomsnittliga tillväxten uppgått till 25% per år, vilket är klart över bolagets tillväxtmål. Det som överraskade stort i Q4-rapporten var den starka orderingången om 527 MSEK, vilket motsvarade en ökning om 44% jämfört med motsvarande kvartal ifjol."

 


 

Vi skickade förra veckan ut en kommentarProacts rapport. Vi är nu ute med en uppdaterad rapport på bolaget. Analytikern skriver om den höga resultattillväxten och att bolaget stärker sin position inom molntjänster. Vi tror bolaget växer med 1,7% nästa år medan VPA ökar från 8,16 kr till 10,37 kr. Just nu handlas Proact till ett EV/EBIT om cirka 8,6x.


Vi skrev förra veckan om Catellas nyhet, och publicerade idag en kommentarrapporten som kommit. Några ord ifrån kommentaren:

"Catella överträffade våra förväntningar rejält och höjer utdelningen till 0,6 SEK (0,2):

Corporate Finance levererade dock ett sämre resultat än vi förväntat. Volymen på fastighetstransaktioner var ca 30% lägre än motsvarande kvartal förra året. Trots lägre volymer ökade intäkterna med 10 MSEK. Förutom lägre volymer förklaras det lägre resultatet av omstruktureringskostnader om ca 20 MSEK.

Det stora utropstecknet var i fondverksamheten som ökade rörelseresultatet från 28 MSEK till 75 MSEK. Vi trodde att den sämre börsutvecklingen i december skulle få en negativ påverkan på performancerelaterade arvoden vilket uppenbarligen inte blev fallet. Trots det bistra börsklimatet i kvartalet hade Catella ett nettoinflöde av kapital under kvartalet. Catella har nu över 90 mdr SEK i förvaltat kapital. Den positiva utvecklingen i Q4 ska också ses i ljuset av att delägda IPM hade ett sämre kvartal än förra året. Detta minskar också minoritetsandelen."

Vi har även publicerat en teknisk analys på bolaget där vi illustrerar en negativ MACD-korsning och stödet på 17 kr.

Catella teknisk analys


 

Idag kom nyheten att Annica Ånas blir utsedd till ny VD för Atrium Ljungberg, hon har varit tillförordnad vd sedan september. 

Atrium Ljungbergs styrelseordförande Johan Ljungberg kommenterar:

- Det här är en bra lösning. Ingalill Berglund har gjort ett fantastiskt arbete och varit en starkt bidragande orsak till bolagets utveckling de senaste åren. Att Annica Ånäs nu tar över vd-skapet har vuxit fram i dialog mellan mig, Ingalill Berglund och styrelsen, säger Johan Ljungberg, ordförande i Atrium Ljungbergs styrelse.

Orasolv har också ändrat i sin koncern. Birgitta Lönnberg har tillträtt tjänsten som CFO på Orasolv AB. Hon ersätter Erik Stiernstedt som antar nya utmaningar och lämnar bolaget i slutet av februari.


 

 

En ny analys finns att läsa om Bredband2. Vi tror att bredbandsleverantören växer med 18% i år och 15% nästa. Direktavkastningen är cirka 3% och bolaget handlas till EVEBIT 12x. Vår analytiker gör små prognosförändringar och skriver om den höga tillväxten under 2015, samt ställer frågan om bruttomarginalbotten är passerad?

bre2


 

 Vi har även uppdaterat analysen på Skandinaviens ledande underhållningskoncern - 2E Group. Analytikern skriver om den kraftiga resultattillväxten för helåret, det lägre resultatet inom Möten och tillväxtfokuset. Bolaget kommer dela ut 1,50 kr vilket innebär en direktavkastning på cirka 6%.Swedol har presenterat sitt bokslut och vi har följt upp med en analys. Vår analytiker lyfter fram den goda avslutningen på året, den fortsatta marginalpotentialen och gör mindre estimatförändringar.  

 


Slutligen vill vi länka till en krönika ifrån vår chefsanalytiker som skriver om konjunkturen. Ni kan läsa den här.

 


 

Vi vill passa på att önska våra besökare en trevlig helg. Tveka inte höra av er till oss på info@introduce.se för frågor, funderingar och feedback.