UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagens insiders köper efter rapporteringen

13:35 / 29 februari 2016 Article

prognoser

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I Addtech har finanschefen Christina Kassberg gått in i bolaget och köpt totalt 1 600 aktier.

I Boule Diagnostics har styrelseledamot Peter von Ehrenheim tagit position och köpt totalt 14 000 aktier under vår mätperiod.

I G5 Entertainment har styrelseledamot Pär Sundberg sålt 6 000 aktier och äger därefter 2 000 st.

I Greater Than har styrelseordförande Lars Berg tecknat 8 980 aktier i bolagets nyemission, som du kan läsa mer om här.

I Kentima har styrelseledamot Peter Ahlgren gått in i bolaget och köpt 25 000 aktier.  

Mathias Björk, make till Odd Mollys vice VD Jennie Björk, har  köpt 10 000 aktier. Han äger därefter 20 000 aktier.

I JLT Mobile Computers har maka till vice VD Stefan Käck köpt 3 000 aktier och äger därefter totalt 52 000 st.  

I Opus Group har flera insynspersoner köpt aktier. Se förändringarna nedan (totalt antal aktier efter transaktionen i parantes):

-Storägaren Jörgen Hentschel och VD Magnus Greko (via Kommandoran AB) +87 729 st (41 886 154 st).
-Styrelseledamot Jan Åke Jonsson (via bolag) + 22 000 st (69 007 st)
-Styrelseledamot Anders Lönnqvist (via bolag) +200 000 st (200 000 st) 

Proacts styrelseledamot Pia Gideon har köpt 800 aktier och äger lika många efter transaktionen.

I Railcare har styrelseledamoten Tomas Säterberg gått in i bolaget och köpt 3 727 aktier. 

SJR:s regionchef i Göteborg, Rebecca Dellborg (inkl. familj), har sålt totalt 1 500 aktier under vår mätperiod och äger därefter 1700 st. 

Insynspersonen Lars-Gunnar Svensson för VBG Group har köpt 100 aktier (100 st).

I Vitec har Svein Roger Westengren, VD för dotterbolaget AutoData, köpt 150 aktier och äger därefter totalt 400 st.