UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Senaste tidens insidertransaktioner bland småbolagen på Introduce.se

16:53 / 16 februari 2016 Article

prognoser

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

I 2E Group har bolagets nytillträdde VD och koncernchef Pelle Mattisson köpt 5 000 aktier och äger 15 924 st efter transaktionen.

I Allgon har Andreas Pietiläinen (Management Åkerströms) sålt av 250 000 aktier. Han äger därefter 1 978 736 aktier och 157 057 warranter i bolaget.

Arcam har styrelseledamöterna Thomas Carlström och Lars Bergström köpt 2 000 aktier  (5 000 st) resp. 1 000 aktier (13 332 st).

I Bredband2 flaggade bolaget nyligen att styrelseordförande Anders Lövgren har förvärvat ytterligare 1 000 000 aktier. Han innehav uppgår därefter till 111 000 000 aktier, vilket motsvarar ca. 16 % av aktiekapitalet. Läs bolagets pressrelease här.

I samband med Brighters genomförda nyemission med units (under maj 2015) har bolagets insynspersoner nu utnyttjat sina teckningsoptioner, läs mer i pressreleasen och bolagets insynsregister.

I Clavister har produktmarknadschefen Andreas Åsander sålt 1 500 aktier med ett återstående innehav om 19 625 aktier. Dessutom har James Byström (VP Sales) sålt 5 000 aktier  och äger därefter 15 720 st. 

I Eolus Vind har kommunikationschef Johan Hammarqvist via anhöriga ökat sitt innehav med 600 aktier. Samtidigt har styrelseledamot Bengt Simmingsköld sålt 30 000 aktier, hans innehav uppgår därefter till 124 683 aktier.

Gaming Corps genomförde nyligen ett optionsprogram som tillförde bolaget 7 miljoner kr (läs pressrelease här). För detaljer om vilka insynspersoner som utnyttjade erbjudandet, läs bolagets insidersida.

I Greater Thans genomförda företrädesemission, läs pressreleasen här, har närstående personer till styrelseledamöterna Roger Karlsson och Karin Forseke tecknat aktier, se mer detaljer i bolagets insynstransaktioner här.  

HMS Networks förvärvade nyligen det belgiska bolaget eWON och i samband med betalningen (som delvis skedde i aktier) så blev bolagets VD, Serge Bassem, ägare till 191 158 aktier.

I Jays har närstående person till styrelseledamoten Guntis Brands sålt av totalt 22 859 aktier under vår mätperiod, och äger därefter totalt 1 396 632 st.

Midsonas VD Peter Åsberg har köpt 2 000 aktier och äger därefter 77 312 st.

Nolato har Berndt Johansson, som arbetar med affärsutveckling, köpt totalt 400 aktier under vår mätperiod, vilket också är hans nuvarande innehav. 

RusForests styrelseordförande Alexander Rudik har köpt totalt 54 816 aktier under vår mätperiod och äger därefter totalt 2 121 732 aktier efter transaktionen.