UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - SinterCast, VBG Group & Vitec

15:52 / 16 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

SinterCastRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 20,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 33,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 34,8%.

VBG GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 343,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 41,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,2%.

VitecRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 159,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 18,0%.