UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - OPUS, OS, POOL, SPOR & VIGM

16:38 / 17 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Opus GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 409,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,8% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 31,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 7,6%.

OrasolvRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 23,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,7 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -3,1%

PooliaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 189,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 2,0%.

SportamoreRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 183,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 55,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,7 MSEK.

VigmedRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 5,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,5 MSEK.