UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - MAG, MCAP (Q3), MCNH & MYFC

16:56 / 25 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Magnolia Bostad: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 hyresintäkter om 330,6 MSEKRörelseresultatet förväntas uppgå till 131,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 39,9%

MedCapRemiums analytiker förväntar sig under Q3 2015 en nettoomsättning om 217 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 10,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,8%

Medica NordRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 22,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -22,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,5%

myFCRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 1,1 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,4 MSEK