UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - ELV, EWRK, GENI, MODI & ODD

16:36 / 17 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Elverket VallentunaRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 95,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -18,2% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,2 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 12,9%.

eWorkRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 1589,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,3 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,3%

GenericRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 29,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -1,4% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6,1%.

Motion DisplayRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 3,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 43,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK.

Odd MollyRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 84,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,0 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 4,7%.