UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - Ellen, MSC Group & Proact

15:48 / 10 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

EllenRemiums analytiker förväntar sig under H2 2015 en nettoomsättning om 9,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,5 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal om -16,9%

MSC GroupRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 35,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 160,8% jämfört med samma period föregående år. Notera att förvärvet av Frontwalker tillträdes 2 november 2015. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 1,1%.

ProactRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 837,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,7% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 39,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%.