UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q4 - DIST, OPCO & SJR

17:08 / 18 februari 2016 Article

prognoser

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

DistITRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 462,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,0% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 21,8 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal 4,7%.

OpconRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 59,4 MSEK vilket motsvarar en negativ tillväxt om 28% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -9,1 MSEK, motsvarande en negativ rörelsemarginal. 

SJRRemiums analytiker förväntar sig under Q4 2015 en nettoomsättning om 86,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,4 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,7%.